Insinööri-lehti

Työttömyys kääntyi kasvuun huhtikuussa

Työttömyys on kääntynyt nousuun huhtikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli huhtikuun lopussa työttömiä työnhakijoita yhteensä 239 200, mikä on 1 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden kolme ensimmäistä kuukautta kokonaistyöttömyys väheni edellisestä vuodesta. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys jatkoivat kasvuaan. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 1 400 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa eli yhteensä 28 200. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 59 500, mikä on 2 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Myös ikääntyneiden työntekijöiden työllisyys on heikentynyt. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 95 200 eli 1 500 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Uusia avoimia työpaikkoja hieman aiempaa enemmän

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin huhtikuun aikana 48 500 eli 1 600 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Kaikkiaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli huhtikuussa avoinna 95 800 työpaikkaa, mikä on 2 200 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettuja oli huhtikuun lopussa 115 000, mikä on 300 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työharjoittelu ja omaehtoinen opiskelu.

Lomautukset lisääntyivät edelleen

Koko maassa oli lomautettuna huhtikuun lopussa arviolta 26 000 henkilöä, mikä on 4 000 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Henkilökohtaisesti lomautettujen määrä väheni edelleen huhtikuussa 300:lla edellisestä vuodesta. Sen sijaan ryhmälomautettuja oli huhtikuun lopussa 8 800 eli 4 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat myös lisääntyneet. Niiden mukaan on mahdollista, että 5 000 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 300 enemmän kuin vuosi sitten. Maaliskuusta tulevien lomautusten määrä väheni 1 200:lla.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 8,4 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli huhtikuussa 9 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 68,5 prosenttia eli 0,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuoden huhtikuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 226 000, mikä oli 6 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,4 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja ryhmälomautusten erillisseurantaan sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen.