Insinööri-lehti

Työterveyttä parannetaan toimivalla yhteistyöllä

Työpaikan hyvinvointi ei ole kiinni siitä, miten paljon rahaa työterveyshuoltoon käytetään, selviää Työterveyslaitoksen tuoreesta selvityksestä.

– Taloudellisten panostusten suuruudella ja hyvinvoinnilla ei ole selvää yhteyttä, toteaa Työterveyslaitoksen toiminta-alueen johtaja Guy Ahonen.

Hänen mukaansa tutkimuksen tuloksia voidaan tulkita niin, että työterveyteen varattuja rahoja ei käytetä optimaalisesti. Tulos on samansuuntainen työterveyspalveluja käyttävän yrityksen koosta tai toimialasta riippumatta.

Ahosen mukaan yksi suurimmista ongelmista on, että yrityksillä ei ole riittävää tietoa työterveyspalvelujen konkreettisesta sisällöstä.

– Ratkaisevaa on, miten hyvin työterveyshuollon ja työnantajan välinen yhteistyö toimii. Kun yhteistyö pelaa, kokonaiskustannukset jäävät pienemmiksi ja työpaikalla voidaan paremmin, huomauttaa varatoimitusjohtaja Thomas Westerholm Hoffmancolta, joka on tietopohjaisen työkykyjohtamisen asiantuntijayritys.

Hyvä yhteistyö auttaa kohdistamaan työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin panostuksia sinne, missä niitä oikeasti tarvitaan. Yrityksen on kuitenkin itse tiedettävä tarkkaan, mitä se haluaa työterveyspalveluilta sekä oltava herkkä reagoimaan muutoksiin.

Varhaisen eläköitymisen tai pitkäaikaisten sairauslomien riskitapauksien huomaamiseen tarvitaan edelleen esimiesten apua, mutta nykyaikaisilla tiedonhallintatyökaluilla voidaan tehostaa riskien tunnistamista.