Insinööri-lehti

Työtapaturmia 128 000 Suomessa vuonna 2009

Vuoden 2009 aikana Suomessa sattui yhteensä lähes 128 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui lähes 117 000 ja yrittäjille (mukaan lukien maatalousyrittäjät) noin 10 900. Työpaikoilla tai työliikenteessä sattui suurin osa kaikista työtapaturmista eli noin 108 900 tapausta, kun vastaavasti noin 18 700 työtapaturmaa sattui työmatkoilla.

Näissä lukumäärissä ovat mukana myös sellaiset lievät työtapaturmatapaukset, joista aiheutui alle neljän päivän työkyvyttömyys, ja joista vakuutusyhtiöt maksoivat ainoastaan sairaskulujen korvauksia.

 

Lisätietoja: Tilastokeskus