Insinööri-lehti

Työllisyys ja työttömyys ennallaan vuonna 2012

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyyden kasvu hidastui vuonna 2012. Työttömyystilanne pysyi puolestaan lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

Vuonna 2012 työllisiä oli 2 483 000, mikä oli 10 000 enemmän kuin vuonna 2011. Naisten työllisyysaste nousi 0,7 prosenttiyksikköä, miesten työllisyysaste säilyi ennallaan. Työllisyys parani eniten terveys- ja sosiaalipalveluissa, jossa työllisten määrä kasvoi 13 000 hengellä vuonna 2012.

Työttömyydessä ei juuri tapahtunut muutosta vuosien 2011 ja 2012 välillä. Työttömyysaste oli vuonna 2012 keskimäärin 7,7 prosenttia, kun se vuonna 2011 oli 7,8 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 8,3 ja naisten 7,1 prosenttia. Työttömänä oli vuonna 2012 keskimäärin 207 000 henkeä. Työttömistä miehiä oli 115 000 ja naisia 92 000.

Suomessa oli vuonna 2012 keskimäärin 2 146 000 palkansaajaa, miltei saman verran kuin vuotta aiemmin. Heistä 1 810 000 oli jatkuvassa ja 336 000 määräaikaisessa työsuhteessa. Määräaikaisuus on yleisempää naisilla kuin miehillä. Kaksi kolmesta määräaikaisessa työsuhteessa olevasta olisi halunnut pysyvää työtä. Näiden vastentahtoisesti määräaikaisten palkansaajien määrä kasvoi vuonna 2012.

Vuonna 2012 palkansaajien uusia, alle vuoden kestäneitä työsuhteita oli 435 000. Vuoteen 2011 verrattuna alle vuoden kestäneiden työsuhteiden määrä väheni hiukan.