Insinööri-lehti

Työelämän laatu kohentui vuonna 2010

Työelämän laatu kohentui vuoden 2010 aikana yllättävän nopeasti taantuman aiheuttaman pudotuksen jälkeen. Hyvästä kehityksestä huolimatta työolot eivät ole vielä palautuneet taantumaa edeltävälle tasolle.

Työehdoista sopimisen tapa otettiin ensimmäistä kertaa mukaan Työolobarometriin. Taustalla on paikallisen sopimisen lisääntyminen ja siihen liittyvät uudet haasteet. Tietoja kerättiin kahdesta yleisimmin paikallisesti sovittavasta asiasta, työaikajärjestelyistä ja palkkauksesta.

– Jos henkilöstö on mukana sopimassa palkkaukseensa liittyvistä asioista joko ns. paikallisen sopimuksen kautta tai yksilöllisesti, lopputulokseen ollaan selvästi tyytyväisempiä kuin jos palkoista on sovittu pelkästään yleisin työehtosopimuksin, työministeri Anni Sinnemäki toteaa.

Toisaalta paikallinen sopiminen lisää ristiriitoja ja paineita avoimuuteen johdon ja henkilöstön välisissä suhteissa.

Työpaikoilla, joilla on käyty yt-neuvotteluja tai joilla on ollut lomautuksia, on vuokratyön käyttö ollut barometrin mukaan keskimääräistä yleisempää ja se on huomattavasti lisääntynyt vuoden 2010 aikana.

Työolobarometrin tuloksista käy ilmi, että mahdollisuudet osallistua työpaikan kehittämiseen ovat parantuneet ja sairauspoissaolot edelleen vähentyneet.

Työolobarometri löytyy osoitteessa: www.tem.fi/julkaisut