Insinööri-lehti

Työeläkesijoituksilla vahva alkuvuosi

Työeläkelaitosten sijoitusten yhteenlaskettu markkina-arvo kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kuusi prosenttia.

Ensimmäisen neljänneksen aikana sijoitusvarojen kasvu oli keskimääräistä rivakampaa. Sen jälkeen euroalueen reunamaita ravisteleva velkaongelma ja epävarmuus maailmantalouden kasvun jatkumisesta ovat muuttaneet tilannetta.

– Alkuvuoden kasvu toimii kuitenkin loppuvuotta ajatellen hyvänä puskurina nyt, kun rahoitusmarkkinoilla on haasteellisemmat ajat, sanoo Telan analyytikko Maria Rissanen.

Koko työeläkejärjestelmän rahoituksen kannalta yksittäistä vuotta suurempi merkitys on pitkän aikavälin kehityksellä. Alkuvuoden kasvun taustalla vaikuttaa ennen kaikkea rahoitusmarkkinoiden, erityisesti osakemarkkinoiden, vahva kehitys.

Työeläkelaitosten sijoitukset jakautuivat eri omaisuuseriin siten, että korkosijoituksia oli 47,2 prosenttia, osake- ja osaketyyppisiä sijoituksia 42,8 prosenttia sekä kiinteistösijoituksia kymmenesosa.

Suomeen kohdistuvien sijoitusten arvo oli lähes 49 miljardia euroa. Suhteellinen osuus oli edelleen noin 34 prosenttia koko sijoitusomaisuudesta.

– Työeläkevarat on lain mukaan sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Tämä edellyttää sijoitusten hajauttamista paitsi riskiltään erilaisiin kohteisiin, myös alueellisesti, Rissanen muistuttaa.

Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat TELAn tilastoanalyysistä. TELAn jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.