Insinööri-lehti

Turku haluaa lisätä insinöörikoulutusta

Turku ehdottaa valtiolle 17 miljoonan euron lisärahoitusta muun muassa insinöörikoulutuksen lisäämiseen, koska meri- ja valmistava teollisuus kasvavat lähivuosina.

Lounais-Suomen meri- ja valmistavan teollisuuden kasvu työllistää 2020-luvun puolivälissä 30 000 ihmistä. Samalla rakennusteollisuus ja palvelusektori kasvavat.

– Luku perustuu olemassa oleviin sopimuksiin, eli tässä ei ole mitään toiveita tai uskomuksia vaan olemassa olevia velvollisuuksia, sanoo Turun kaupungin kaupunkikehitysryhmän johtaja Pekka Sundman.

Ehdotetusta lisärahoituksesta noin 15 miljoonaa euroa käytettäisiin yritysten ja tekniikan alan korkeakoulujen välisiin yhteishankkeisiin. Monen alan opetusta kehitettäisiin työelämän vaatimusten mukaan.

– Meriteollisuus kytkeytyy robotiikkaan, automaatioon ja digitalisaatioon. Se pitää sisällään lähes kaikki elämän alueet. Risteilijähän on kuin pieni kaupunki.

Kehitysehdotukseen kuuluu tekniikan alan koulutuksen lisääminen niin, että se vaikuttaisi kevään 2018 yhteishakuun. Koulutusmääriä kasvatettaisiin siitä huolimatta, että koko maassa on yhä runsaasti työttömiä insinöörejä.

– Turussa insinöörit viedään töihin koulun penkiltä, Sundman puolustaa.

– Kun lähdetään opiskelemaan teknistä alaa, suhteet yrityksiin syntyvät opiskelun ja innovaatioprojektien kautta. Siksi opintopaikkoja kannattaa perustaa tänne, missä yritykset toimivat.

Ehdotuksen takana on Turku Future Technologies -yhteistyöverkosto, jossa on mukana Lounais-Suomen kaupunkeja, korkeakouluja, virastoja ja yrityksiä. Ehdotus on jätetty viime perjantaina maan hallitukselle, opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä työ- ja elinkeinoministeriölle.