Insinööri-lehti

Tuloerot kääntyivät kasvuun vuonna 2010

Pari vuotta kestänyt tuloerojen supistuminen päättyi vuonna 2010, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilaston tiedoista. Vuonna 2010 tuloeroja kuvaavan Gini-kertoimen arvo oli 28,2, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Väestön pienituloisimmassa kymmenyksessä tulot kasvoivat reaalisesti 1,5 prosenttia, suurituloisimmassa kymmenesosassa tulojen kasvu oli lähes 5 prosenttia. Kaikista hyvätuloisimmalla prosentilla väestöä tulojen kasvu oli yli 12 prosenttia. Tuloeroja kasvatti erityisesti myyntivoittojen ja osinkotulojen lisääntyminen.

Lisätietoja: Tilastokeskus