Insinööri-lehti

Teollisuustuotanto kasvoi heinäkuussa, mutta uudet tilaukset vähenivät

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 heinäkuussa 1,2 prosenttia suurempi kuin viime vuoden heinäkuussa. Tammi-heinäkuussa teollisuustuotanto väheni 2 prosenttia vuoden takaisesta.

Tarkastelluista päätoimialoista tuotanto kasvoi eniten sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 17,5 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto oli 7,8 prosenttia suurempi kuin viime vuoden  heinäkuussa. Elintarviketeollisuuden tuotanto kasvoi 1,8 prosenttia. Metsäteollisuuden tuotanto väheni 4,2 prosenttia vuoden takaisesta. Päätoimialoista tuotanto väheni eniten kaivostoiminnassa ja louhinnassa, lähes 33 prosenttia.

Heinäkuussa teollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli 74,5 prosenttia eli 2,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuuden kapasiteetista oli heinäkuussa käytössä 80,6 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden 2011 heinäkuussa. Metalliteollisuuden kapasiteetista oli heinäkuussa käytössä 74,1 prosenttia, joka oli 7 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Teollisuuden uudet tilaukset vähenivät heinäkuussa

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli vuoden 2012 heinäkuussa 3,6 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-heinäkuussa tilaukset vähenivät 9,7 prosenttia vuoden takaisesta.

Tarkastelluista päätoimialoista tilaukset kasvoivat tekstiiliteollisuudessa 17,1 prosenttia, kemianteollisuudessa 16,8 prosenttia ja paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla 7,2 prosenttia. Metalliteollisuudessa puolestaan tilaukset vähenivät 13,2 prosenttia vuoden takaiseen heinäkuuhun verrattuna.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.