Insinööri-lehti

Teollisuustuotanto ja uudet tilaukset vähenivät kesäkuussa

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 kesäkuussa prosentin pienempi kuin vuoden 2011 kesäkuussa. Tammi-kesäkuussa teollisuustuotanto väheni 2,8 prosenttia vuoden takaisesta.

Kausitasoitettu tuotanto väheni kesäkuussa 1,4 prosenttia toukokuuhun verrattuna. Toukokuussa tuotanto kasvoi 1,2 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Huhtikuussa kausitasoitettu tuotanto oli 0,6 prosenttia suurempi kuin maaliskuussa.

Tarkastelluista päätoimialoista tuotanto väheni eniten kaivostoiminnassa, lähes 47 prosenttia. Myös metsä-, sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotannon määrä väheni. Kemianteollisuuden tuotanto oli 3,9 prosenttia suurempi kuin vuoden 2011 kesäkuussa. Päätoimialoista tuotanto kasvoi eniten sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollossa sekä jäähdytysliiketoiminnassa, jossa kasvua oli 5,4 prosenttia.

Kesäkuussa teollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli 83,2 prosenttia eli 1,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Uudet tilaukset vähenivät

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli vuoden 2012 kesäkuussa 13,9 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Viime vuoden kesäkuussa uusia tilauksia oli enemmän kuin kesäkuussa tavallisesti ja se osittain selittää laskua. Tammi-kesäkuussa tilaukset vähenivät 10,1 prosenttia vuoden takaisesta.

Tarkastelluista päätoimialoista kasvua oli kemianteollisuudessa 4,5 prosenttia ja paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla 1,5 prosenttia. Metalliteollisuudessa tilaukset vähenivät 21,2 prosenttia ja tekstiiliteollisuudessa laskua viime vuoden kesäkuuhun oli 13,0 prosenttia.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.