Insinööri-lehti

Teollisuuden liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 1,2 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavalla neljänneksellä. Tuoreimmalla ajanjaksolla kotimaan myynti kasvoi 4,8 prosenttia ja vientiliikevaihto supistui 1,4 prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuuden alatoimialat jakautuivat tasan sekä supistuneisiin että kasvaneisiin. Kasvu oli voimakkainta kemianteollisuudessa (11,0 %), elintarviketeollisuudessa (7,9 %) sekä toimialalla vesi- ja jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (4,5 %). Eniten supistuivat sähkö- ja elektroniikkateollisuus (-9,1), toimiala sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto (–7,4 %) sekä metsäteollisuus (–5,5 %).