Insinööri-lehti

Talvivaara Sotkamo hakeutuu konkurssiin

Kaivosyhtiö Talvivaaran tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo Oy hakeutuu konkurssiin. Yhtiön pörssitiedotteessa kerrotaan, että lyhyen aikavälin rahoitusneuvotteluissa ei ole saavutettu toivottua tulosta.

Talvivaaran kaivosyhtiö on hakenut ratkaisua sekä lyhyen että pitkän aikavälin rahoitukseensa. Talvivaara ilmoittaa saaneensa tänään tiedon, jonka seurauksena lyhyen aikavälin rahoitusta yhtiön välittömiin käyttöpääomatarpeisiin ei ole saatavissa vaaditussa aikataulussa. Tämän vuoksi myöskään pidemmän aikavälin rahoitusneuvotteluja ei saada päätökseen.

Koska lisärahoitusta ei ole saatu, Talvivaara Sotkamo on hallituksensa päätöksellä ja saneerausohjelman selvittäjän suostumuksella päättänyt hakeutua konkurssiin. Talvivaara ennakoi, että Talvivaara Sotkamon konkurssihakemus toimitetaan Espoon käräjäoikeuteen tänään.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj jatkaa toimintaansa toistaiseksi tavoitteenaan hankkia riittävä rahoitus kaivostoiminnan ja siihen liittyvien omaisuuserien ja oikeuksien hankkimiseksi Talvivaara Sotkamon konkurssipesältä.