Insinööri-lehti

Suomen talouskasvu 0,6 prosenttia

Palkansaajien tutkimuslaitoksen talousennuste vuosille 2013–2014 on ilmestynyt. Euroalue vajosi viime vuonna taantumaan, joka syveni vuoden loppua kohti. Tämä ei voinut olla heijastumatta Suomeen, vaikka tärkeimmissä eurooppalaisissa vientimaissamme, kuten Saksassa, Ruotsissa ja Venäjällä taloustilanne pysyi selvästi parempana kuin euroalueella keskimäärin.

Investointi-tavarapainotteisen vientimme ongelmia kasvatti nimenomaan investointien tuntuva supistuminen ei vain Euroopan kriisimaissa vaan laajemminkin koko EU-alueella, jopa Saksassa.

Suomen osalta talouskasvua supisti myös asuinrakentamisen kääntyminen laskuun ja kotimaisen kysynnän heikentyminen muiltakin osin loppuvuotta kohti.

Tämän vuoden tuotantolukua supistaa pelkästään se huono lähtökohta, johon kansantalous vajosi viime vuoden kuluessa. Euroopan velkakriisi on lieventynyt, mikä vilkastuttaa investointeja niissä Euroopan maissa, joissa finanssipolitiikka ei ole äärimmäisen kireää.

Euroopan ja Suomen viennin voimistumiseen perustuvaa käännettä parempaan tukee ennen kaikkea se, että talouskasvu jatkuu kohtuullisena EU-alueen ulkopuolella. Euroopan ja Suomenkin kasvua kuitenkin jarruttaa edelleen Euroopan kriisimaiden kireä finanssipolitiikka.

Suomen kokonaistuotanto kasvaa tänä vuonna vain 0,6 prosenttia. Ensi vuonna Euroopan talouksien toipuminen ja investointien vilkastuminen Suomessakin kasvattaa bruttokansantuotettamme jo 2,5 prosenttia.