Insinööri-lehti

Suomen ICT-klusteri 2015 -työryhmä aloittanut työnsä

Suomen tieto- ja viestintäteknologiatoimialan kasvu on kääntynyt muutamassa vuodessa voimakkaaksi rakennemuutokseksi. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli ICT-alan rakennemuutosta istunnossaan 14.3.2012 ja päätti jatkotoimista, jotka hallitus käynnistää rakennemuutoksen hallitsemiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut korkean tason asiantuntijatyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella strategia äkillisen rakennemuutoksen vaikutusten lievittämiseksi sekä tieto- ja viestintäteknologiatoimialan uudistamiseksi ja kilpailukyvyn edistämiseksi.

Työryhmän puheenjohtajaksi on kutsuttu hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä. Suomen ICT-klusteri 2015 -työryhmä aloittaa työnsä välittömästi. Työryhmän tulee saada työnsä valmiiksi 31.12.2012 mennessä.

Strategian valmistelun seurantaa hoitaa ministeriryhmä, johon kuuluvat elinkeinoministeri Jyri Häkämies (pj.), opetusministeri Jukka Gustafsson, työministeri Lauri Ihalainen ja asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru. Työryhmä raportoi säännöllisesti ministeriryhmälle työnsä edistymisestä.

 

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja
hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä, Solidium Oyj

Jäsenet

johtaja Esko Aho, Nokia Oyj

elinkeinojohtaja Tuula Antola, Espoon kaupunki

elinkeinopoliittinen asiantuntija Pia Björkbacka, SAK

johtaja Leila Helaakoski, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

toimitusjohtaja Pertti Korhonen, Outotec Oyj

johtaja Sami Luukkonen, Accenture Oy

toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, Elisa Oyj  

kaupunginjohtaja Antti Rantakokko, Salon kaupunki

johtaja Pekka Soini, Nokia Siemens Networks Oy

yksikönjohtaja Sari Taukojärvi, Akava

toimitusjohtaja Jorma Turunen, Teknologiateollisuus ry

toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen, Diacor terveyspalvelut Oy

ylijohtaja Leena Vestala, Pirkanmaan ELY-keskus

 

Työryhmä kuulee työssään myös ulkopuolisia (kansainvälisiä) asiantuntijoita.