Insinööri-lehti

Sukupuolten välinen palkkaero hieman kaventunut

– Tuoreen tiedon mukaan naisten ansiot ovat tällä hetkellä keskimäärin 82,6 prosenttia miesten ansioista. Sukupuolten välinen palkkaero on hieman kaventunut edelliseen vuoteen verrattuna. Eteenpäin siis mennään – vaikkakin pieni askelin, tasa-arvoministeri Paavo Arhinmäki totesi Samapalkkafoorumissa.

Samapalkkaisuusohjelman päätavoitteena on kaventaa sukupuolten palkkaeroa 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteeseen on vielä matkaa ja lisäponnistuksia tarvitaan. Työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimuksessa viime syksynä sovittiin, että työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmiin sisältyvien palkkakartoitusten toimivuus ja kehittämistarpeet selvitetään. Kolmikantaisen työryhmän työ valmistuu kesäkuun lopussa.

– Työpaikan palkkakartoitus on hyvä väline selvittää, onko naisten ja miesten välillä perusteettomia palkkaeroja. Se on myös väline korjata perusteettomat palkkaerot. Palkkakartoitusten kattavuudessa ja laadussa on kuitenkin paljon parantamisen varaa, etenkin pienemmillä työpaikoilla. Toivon työryhmältä monipuolisia ehdotuksia lainsäädäntö- ja muiksi kehittämistoimiksi, ministeri Arhinmäki korosti.

– Naisten ja miesten palkkaeron kaventaminen jää pitkälti seuraavan sopimusratkaisun varaan. Sopimusratkaisun neuvottelijat ovat ratkaisevassa roolissa samapalkkaisuusohjelman päätavoitteen toteuttamisessa, Samapalkkaisuusohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Pentti Arajärvi muistutti.

Samapalkkafoorumin järjesti hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen Samapalkkaisuusohjelma. Ohjelma pyrkii sama palkka samasta tai samanarvoisesta työstä -periaatteen toteuttamiseen.