Insinööri-lehti

Rakentamisen toimintatavat yhdenmukaistuvat

Senaatti-kiinteistöjen vuonna 2007 julkaisemat tietomallivaatimukset ovat laajentuneet neljällä täysin uudella osalla. Rakentamisen ja kiinteistön ylläpidon lisäksi Suomen ensimmäiset kansalliset tietomallivaatimukset koskevat nyt myös projektin hallintaa ja energia-analyysejä. Tavoitteena on yhdenmukaistaa ja vakinaistaa rakentamisen toimintatapoja.

Laajennetut ja päivitetyt tietomallivaatimukset syntyivät Rakennussäätiön vetämän, vuoden 2011 aikana toteutetun COBIM-hankkeen tuloksena. Hanke tehtiin tiiviissä yhteistyössä muun muassa Senaatti-kiinteistöjen, Suomen johtavien suunnittelutoimistojen, kiinteistönomistajien ja urakoitsijoiden kanssa. Ne ovat myös sitoutuneet noudattamaan vaatimuksia.

Yleiset tietomallivaatimukset ovat kansainvälisestikin uudenlainen lähestymistapa alan yhteistyöhön. Näin laaja-alaisesti toteutettuja tietomallivaatimuksia ei ole aikaisemmin esitelty. Hankkeen taustalla on selkeä tarve lisätä tietomallinnuksen käyttöä.

– Vaatimusten selkiytymisen ohella on tärkeää, että ne huomioivat myös kiinteistön käytön ja ylläpidon. Tavoitteena on, että tietomalleja hyödynnettäisiin koko rakennuksen elinkaaren ajan. Malliin pystytään sisällyttämään paljon arvokasta tietoa kiinteistöstä, jota olisi muuten melkein mahdotonta hallita, sanoo COBIM-hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja Jukka Riikonen Senaatti-kiinteistöiltä.

Lisää läpinäkyvyyttä

Vaatimukset määrittelevät mallinnusohjeet rakennusprosessin jokaiselle vaiheelle. Tämä tuo lisää läpinäkyvyyttä hankkeisiin, jolloin pelisäännöt siitä, miten ja mitä niissä mallinnetaan, ovat selkeämmät. Mallien sisällön selkiytyminen helpottaa niiden käyttöönottoa myös työmaalla.

Tarkennettujen vaatimusten avulla rakentaja saa käyttöönsä parempia tietomalleja ja suunnitelmia. Tämä vähentää virheitä ja aiempien, joskus ristiriitaistenkin mallinnusten tulkintaan käytettyä aikaa.

Uusissa tietomallivaatimuksissa huomioidaan myös alan energiankulutuksen- sekä kestävän kehityksen tavoitteet.

– Energiasimuloinnit ovat tärkeä osa uusia tietomallivaatimuksia. Myös rakentamista koskevat energiamääräykset tiukentuvat tulevaisuudessa, sanoo Riikonen.

Yleisten tietomallivaatimuksen käyttöönoton osalta on tärkeää, että vaatimukset otetaan mukaan myös opetussuunnitelmiin.

– Alan oppilaitokset ja täydennyskoulutustahot ottavat yleiset tietomallivaatimukset opetusohjelmiinsa. Myös palautteen saaminen uusista ohjeista on tärkeää, jotta niitä voidaan täydentää ja kehittää jatkossa, toteaa Jukka Riikonen.

Huhtikuun aikana vaatimuksiin saadaan mukaan myös rakennusvalvontaa koskeva osio, jota ympäristöministeriö valmistelee.