Insinööri-lehti

Porokari edellyttää Ericssonilta aitoja yt-neuvotteluita

Insinööriliiton ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Pertti Porokari edellyttää Ericssonilta yt-lain hengen mukaisia neuvotteluja henkilöstön edustajien kanssa.  Hän toivoo, että yhtiössä ei ole valmiiksi päätetty irtisanottavien lopullista määrää, vaan neuvottelut käydään aidosti henkilöstön edustajien kanssa.

Porokarin mukaan viime aikoina on ollut nähtävissä, että yt-neuvottelujen tulos on usein päätetty jo ennen varsinaisten neuvottelujen aloittamista. Tästä kertoo YTN:n teettämä tutkimus ylempien toimihenkilöiden yhteistoiminnan tilasta syksyllä 2014. Tutkimuksen mukaan 78 prosenttia henkilöstön edustajista piti vaikutusmahdollisuuksiaan neuvotteluissa huonoina, 68 prosenttia ei pitänyt neuvotteluasemaa riittävän tasavertaisena ja 76 prosentin mielestä päätökset on tehty jo ennen neuvottelua. Työnantajien edustajista 13 prosenttia oli samaa mieltä, että päätökset on tehty jo etukäteen.

Porokari muistuttaa, että Ericssonin ilmoittama enimmillään 95 työntekijän irtisanominen tutkimuksesta ja tuotekehityksestä Kirkkonummen Jorvaksen toimipisteestä on paikallisesti iso lukumäärä. Jorvaksen toimipisteen tutkimuksessa ja tuotekehityksessä työskentelee yhteensä noin 500 henkilöä.

–Jos työt todella loppuvat 95 henkilöltä, tämä tarkoittaa sitä, että jäljellä jäävät joutuvat pahimmillaan tekemään viidenneksen enemmän töitä.  

Tietoliikenneyhtiö Ericsson on ilmoittanut aloittavansa ensi viikon maanantaina yt-neuvottelut tutkimuksen ja tuotekehityksen uudelleen organisoinnista ja henkilöstön vähennyksistä. Tutkimus- ja tuotekehityksen uudelleen organisointi ja mahdolliset henkilöstövähennykset liittyvät yhtiön viime vuoden marraskuussa julkistamaan koko konsernia koskevaan säästöohjelmaan.