Insinööri-lehti

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu pysähtyi lokakuussa

Lokakuussa pitkäaikaistyöttömien eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrä väheni 300:lla edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna. Pitkäaikaistyöttömiä oli lokakuun lopussa 55 900 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömistä yhdenjaksoisesti yli kaksi vuotta työttömänä olleita oli 24 900 eli 7 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työttömyys väheni edellisestä vuodesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys väheni kaikissa ammattiryhmissä; eniten teollisessa työssä, korkeimmin koulutettujen ammattiryhmässä sekä hallinto- ja toimistotyössä.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin lokakuun aikana 38 200, mikä on 2 900 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli lokakuussa avoinna 65 600 työpaikkaa, mikä on 6 300 enemmän kuin vuosi sitten.

Lomautettuina arviolta noin 17 000 henkilöä

Koko maassa oli voimassa olevien lomautusten piirissä lokakuun lopussa arviolta 17 000 henkilöä, mikä oli 10 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Syyskuuhun verrattuna lomautettujen kokonaismäärä lisääntyi 2 600:lla. Lomautusten lisääntyminen talven lähestyessä on jokavuotinen ilmiö. Voimassa olevien lomautusten lisäksi TE-toimistoilla oli lokakuun lopussa työnantajien tekemien ennakkoilmoitusten perusteella tiedot 8 500 henkilön mahdollisesti toteutuvista tulevista lomautuksista. Edellisen vuoden lokakuun lopusta määrä lisääntyi 4 000:lla.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 7,0 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli lokakuussa 8 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 68,3 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuoden lokakuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 186 000, mikä oli 9 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,0 prosenttia eli 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

 

Lisätietoja: Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Tilastokeskus