Insinööri-lehti

Opiskelijoiden työssäkäynti lisääntyi

Opiskelijoiden työssäkäynti oli yleisempää vuonna 2010 kuin vuotta aiemmin. Opiskelijoista kävi töissä opiskelun ohessa 56 prosenttia. Työssäkäyvien osuus kasvoi edellisestä vuodesta prosenttiyksikön. Työssäkäynti oli yleisintä yliopisto-opintojen yhteydessä, 61 prosentilla yliopisto-opiskelijoista oli opintojen ohessa työsuhde. Ammattikorkeakouluopintojen ohessa työssä käyvien osuus oli 59 prosenttia.

Työssäkäynti opintojen ohessa lisääntyi iän myötä. 18–vuotiaista opiskelijoista 24 prosentilla, 21–vuotiaista 46 prosentilla ja 24–vuotiaista 55 prosentilla oli työsuhde. Vähintään 25–vuotiaista opiskelijoista 70 prosenttia kävi opintojen ohella töissä.

Naiset valmistuivat korkeakouluista miehiä nopeammin

Tilastokeskuksen mukaan yliopistotutkinnon suoritti noin viidessä ja puolessa vuodessa 47 prosenttia, naisista 58 ja miehistä 34 prosenttia. Ammattikorkeakoulututkinnon suoritti neljässä ja puolessa vuodessa 40 prosenttia, naisista 54 ja miehistä 24 prosenttia. AMK-tutkinnon neljässä ja puolessa vuodessa suorittaneita oli vajaa prosenttiyksikkö edellisvuotta enemmän.

Keskeyttäminen lisääntyi ammatillisessa koulutuksessa

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 5,5 prosenttia keskeytti opinnot eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa koulutuksessa lukuvuoden 2009/2010 aikana. Lukiokoulutuksessa keskeyttämisprosentti oli 4,0, nuorille suunnatussa ammatillisessa koulutuksessa 9,1, ammattikorkeakoulukoulutuksessa 8,6 ja yliopistokoulutuksessa 5,9 prosenttia. Ammattikorkeakoulukoulutuksessa keskeyttäminen pysyi lähes ennallaan edellislukuvuoteen verrattuna.

 

Lisätietoja:
Tilastokeskus
Opiskelijoiden työssäkäynti yleisempää vuonna 2010 kuin vuotta aiemmin
Naiset valmistuivat korkeakouluista miehiä nopeammin
Keskeyttäminen lisääntyi ammatillisessa koulutuksessa