Insinööri-lehti

Opinnäytetyöt palkittiin Thesis-kilpailussa

Vuosittain järjestettävässä Thesis-kilpailussa on palkittu vuoden 2011 parhaat opinnäytetyöt. Kilpailuun osallistui 180 työtä, joista 32 oli ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetöitä. Tuhannen euron palkintostipendejä jaettiin yhteensä 20.

Tekniikan ja liikenteen alalla palkitut työt

Tuotannonohjauksen kehittäminen PK-konepajayrityksessä,
Marko Hyttinen, insinööri, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyössä kehitettiin yksinkertainen tuotannonohjausjärjestelmä toimeksiantajan päivittäiseen käyttöön. Työ yhdistää hyvin tietojenkäsittelyn sekä konetekniikan tuotantotalouden osaamista. Ohjelmistoratkaisu oli valittu kasvavan konepajayrityksen tarpeisiin kustannusten ja henkilökunnan osaamistason perusteella.

Telepresence robot,
Jonatan Klemets ja Sebastian Siffrén, insinööri, Yrkeshögskolan Novia
Työstä huokui aito innostus ja innovatiivisuus, jota täydensi reipas tekemisen ote. Erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja käsiteltiin rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Lopputuloksena rakennettiin toimiva telerobotti, jonka ominaisuuksia vielä testattiin.

Laiteohjauskirjaston säieturvallisuus
Moniajoa tukevan laiteohjauskirjaston toteutus
Tuomas Terho, insinööri, Lahden ammattikorkeakoulu
Tekijä osoitti kypsää insinööriyttä: otti vaikean projektin hallintaan, perehtyi taustateoriaan ja yhdisti sen kypsällä tavalla omaan ohjelmointiosaamiseensa. Lopputuloksena syntyi ohjelmistotuote, jolla toimeksiantaja parantaa oleellisesti kilpailukykyään ja jolla myös toimeksiantajien asiakkaiden tuottavuus paranee.