Insinööri-lehti

Nuorten työllistämisessä sanoista tekoihin

Akava, SAK ja STTK jäsenliittoineen suhtautuvat myötämielisesti nuorten työllisyyden parantamiseen tähtääviin kampanjoihin ja vastaaviin aloitteisiin. Nuorten palkka-ale ei järjestöjen mielestä ole ratkaisu nuorten työllisyysongelmiin.

Maassa on tällä hetkellä noin 110 000 nuorta vailla perusasteen jälkeistä koulutusta. Heidän koulutusmahdollisuuksiensa lisäämiseen on varattava riittävät resurssit ja tarvittavaa koulutustarjontaa.

Yhteiskuntatakuun onnistumisen kannalta järjestöt korostavat, että koulupudokkaat ”saadaan kiinni” mahdollisimman nopeasti eikä kukaan jää vaille jatko-opintopaikkaa.

Järjestöt ovat huolissaan siitä, että osa nuorista on jäämässä yhteiskuntatakuun ulkopuolelle, koska aluksi se koskee vain ensi vuonna peruskoulunsa päättäviä nuoria. Järjestöt vetoavatkin siihen, että myös työurasopimuksessa sovitut toimet nuorten työllisyyden parantamiseksi toteutetaan mahdollisimman laajasti. Kaikki työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet neuvottelemaan toimialakohtaisista nuorten työllistämissopimuksista marraskuun loppuun mennessä.

Työurasopimuksessa sovitun mukaan tavoitteena on muun muassa löytää nuorille työ- ja kouluttautumismahdollisuuksia yhdistämällä koulutusta ja työpaikoilla tapahtuvaa oppimista.

Vastavalmistuneilla oppilaitoksesta riippumatta on ongelmia työelämään pääsemisessä. Ongelmien välttämiseksi palkansaajajärjestöt edellyttävät, että jokaiseen tutkintoon sisältyy jatkossa työnhakua, urasuunnittelua ja työelämätietoutta lisääviä osuuksia. Työelämäyhteyden lisäämiseksi myös ura- ja rekrytointipalveluihin on panostettava.