Insinööri-lehti

Nuorisotyöttömyys samalla tasolla kuin vuosi sitten

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun lopussa yhteensä 258 300 työtöntä työnhakijaa, mikä on 7 800 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa 33 400 eli vain sata vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta. Tammikuussa pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 57 800, mikä on 900 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 99 600 eli 400 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin tammikuun aikana 59 900, mikä on 6 200 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Kaikkiaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuussa avoinna 85 500 työpaikkaa, mikä on 8 900 enemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettuja oli tammikuun lopussa 108 200, mikä oli 1 200 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi palkkatuki, työharjoittelu ja omaehtoinen opiskelu.

Koko maassa oli lomautettuna tammikuun lopussa arviolta 31 000 henkilöä, mikä oli yli tuhat enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Henkilökohtaisesti lomautettujen määrä väheni edelleen tammikuussa 2 200:lla edellisen vuoden tammikuusta. Sen sijaan ryhmälomautettuja oli tammikuun lopussa 11 100 eli 3 900 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat myös lisääntyneet. Niiden mukaan on mahdollista, että 7 700 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 4 400 enemmän kuin vuosi sitten. Joulukuusta tulevien lomautusten määrä väheni kuitenkin 1 400:lla.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyysaste oli 66,9 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuoden tammikuussa. Työttömiä oli 203 000, mikä oli 12 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,8 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja ryhmälomautusten erillisseurantaan sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen.