Insinööri-lehti

Määräaikaiset työsuhteet ovat vakiintuneet

Työvoiman käyttötapojen muutokset ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana olleet palkansaajien ja yrittäjien keskuudessa verrattain pieniä. Pääsääntönä ovat edelleen kokoaikaiset toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet.

Vahvimmat työnteon tapojen muutostrendit näkyvät niin sanottujen epätyypillisten työsuhteiden sisällä eli esimerkiksi siinä, mihin ikäryhmiin määräaikaiset työsuhteet painottuvat ja millä aloilla osa-aikatyö ja itsensä työllistäminen lisääntyvät.

Tämä käy ilmi työmarkkinoiden muutostrendejä selvittäneen kolmikantaisen työryhmän laajassa väliraportissa, joka luovutettiin työministeri Lauri Ihalaiselle tänään. Työryhmää vetää työministerin erityisavustaja Pilvi Torsti. 

Väliraportin tavoitteena on ollut koota yhteen olemassa olevista lukuisista selvityksistä ja tutkimuksista tietoa työvoiman käyttötavoista, niiden perusteista ja niitä koskevasta lainsäädännöstä. Raportissa käsitellään erikseen määräaikaisia ja osa-aikaisia työsuhteita, vuokratyötä ja itsensä työllistämistä.

Analyysin lisäksi työryhmä on yhdessä sopinut kahdeksankohtaisen esityksen jatkotoimenpiteistä, jotka koskevat muun muassa sosiaaliturvaa, työaikakysymyksiä, osa-aikatyötä ja itsensä työllistäjiin sovellettavaa lainsäädäntöä.

Esimerkiksi osa-aikaiset työt jakautuvat työntekijän näkökulmasta sellaisiin, joissa osa-aikaisuus on vapaaehtoinen valinta ja toive ja sellaisiin, joissa osa-aikaisuus on vastentahtoista ja tavoitteena kokoaikainen työ.

Yrittäjien ryhmän sisään taas on syntynyt uusi, trendinomaisesti kasvava itsensä työllistäjien joukko. Toinen selkeä trendi on maa- ja metsätalousyrittäjien osuuden väheneminen.

Joustot hyödyttävät molempia

Erilaiset työn tekemisen muodot mahdollistavat joustoja työntekijälle. Ne ovat välttämättömiä myös työnantajan näkökulmasta, koska mahdollisuudet tarjota työtä vaihtelevat esimerkiksi kausittain ja sijaisuuksien myötä. Samalla erilaisiin työntekotapoihin liittyy esimerkiksi sosiaaliturvakysymyksiä, jotka vaativat yksityiskohtaista jatkovalmistelua, jotta varmistetaan mahdollisimman yhdenvertainen turva kaikille.

Työryhmä on työskennellyt viime lokakuusta saakka. Työryhmän työhön osallistuvat työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi työnantaja- ja työntekijäjärjestöt sekä asiantuntijajäseninä työelämäkysymyksiin erikoistuneita tutkijoita sekä edustaja palkansaajien Itsensätyöllistäjät -yhteistyöryhmästä. Työryhmä jatkaa työtään hallituskauden loppuun ja seuraa sille asetettujen tehtävien etenemistä.