Insinööri-lehti

Lupauskampanja vauhdittaa ympäristöliiketoiminnan edelläkävijyyttä

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Tekes ovat käynnistäneet haastekampanjan, jossa eri organisaatioilta pyydetään konkreettisia lupauksia siitä, millä tavalla ne sitoutuvat edistämään Suomen edelläkävijyyttä ympäristöliiketoiminnassa osana kestävää talouskasvua.

Lupausprosessin ensimmäisessä vaiheessa mukaan haastettiin ministeriöt ja julkisen sektorin organisaatioita. Annetut lupaukset julkistetaan 6.6.2012 Helsingissä pidettävässä ”Green Growth Summit” -tapahtumassa. Seuraavassa vaiheessa lupausprosessiin haastetaan mukaan yritykset, kunnat ja muut toimijat.

– Haastamme kaikki toimijat mukaan lupausprosessiin, sillä vain kansallisella yhteistyöllä Suomi nostetaan Cleantechin kärkimaaksi. Esimerkiksi monessa kunnassa on jo hyvää toimintaa. Nyt sitä on mahdollista esitellä lupausten muodossa ja sitoutua kansalliseen tavoitteeseemme, sanoo elinkeinoministeri Jyri Häkämies.

– Konkreettinen esimerkki haasteeseen osallistuvan toimenpiteestä voisi olla asteittainen siirtyminen sähköautoihin, joiden edellyttämän infrastruktuurin kehittämiseen myös TEM ja Tekes panostavat parhaillaan kymmeniä miljoonia euroja. Toinen tärkeä aihe voisi olla laajemmin miettiä luovasti, miten vientiin tähtääville Cleantech-yrityksille saadaan kotimarkkinareferenssejä julkisten hankintojen avulla, Häkämies jatkaa.

Ympäristöliiketoiminnan strategisen ohjelman johtaja Mari Pantsar-Kallio pitää lupausprosessia konkreettisena alkuna aidon kansallisen tahtotilan rakentamiselle.

– Julkisen ja yksityisen sektorin lupauksista muodostetaan tiekartta kohti Suomen edelläkävijyyttä ympäristöliiketoiminnassa. Lupausten sisällöstä sovitaan eri toimijoiden kanssa, jotta tiekartasta saadaan aukoton, toteaa Pantsar-Kallio.

TEM ja Tekes ovat jo julkistaneet omat lupauksensa

TEM lupaa edistää Suomen nousua kestävän talouden, vihreän kasvun ja Cleantech-liiketoiminnan edelläkävijäksi rohkeilla ja älykkäillä ratkaisuilla. Tavoitteena on Suomi, joka on maailman eturintamassa ympäristöystävällisessä, resurssi- ja materiaalitehokkaassa taloudessa.

Tekes lupaa vauhdittaa kestävää kasvua tukevaa innovaatiotoimintaa suuntaamalla rahoitusta sellaisille aihealueille, jotka rakentavat kestävää taloutta Suomeen ja tarjoavat suomalaisyrityksille merkittäviä uudistumisen ja kasvun mahdollisuuksia.

Eri organisaatioiden lupaukset ja lisätietoja kampanjasta on osoitteessa: www.tem.fi/cleantech