Insinööri-lehti

Kuluttajien usko talouteen heikentynyt

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni hieman maaliskuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 17,7, kun se helmikuussa oli 20 ja tammikuussa 16,6. Maaliskuussa luottamus oli kuitenkin vahvempi kuin vuotta aikaisemmin ja pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin.

Maaliskuussa 38 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 18 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat helmikuussa 43 ja 16 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti maaliskuussa 26 prosenttia kuluttajista. 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

33 prosenttia kuluttajista odotti maaliskuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana. Vastaava osuus oli helmikuussa 37 ja vuosi sitten 20 prosenttia.

Lisätietoja: Tilastokeskus