Insinööri-lehti

Korkeakoulutettujen työllistämisen kaksi miljoonaa

Opetusministeri Henna Virkkunen on myöntänyt yliopistoille ja ammattikorkeakouluille kaksi miljoonaa euroa korkeasti koulutettujen työllistämiseen.

Lisämääräraha on tarkoitettu hankkeisiin, joilla tuetaan irtisanomisuhan alla olevien korkeasti koulutettujen osaajien työpaikkojen säilymistä. Tuella parannetaan heikossa asemassa olevien korkeakoulututkinnon suorittaneiden ja valmistumassa olevien opiskelijoiden työnsaantimahdollisuuksia.

Opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä parannetaan muun muassa työharjoittelumalleja kehittämällä, avaamalla uudenlaisia käytäntöjä opiskelijoiden ohjaukseen ja urasuunnitteluun sekä tarjoamalla mahdollisuuksia työskennellä korkeakoulujen kannalta merkittävissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Rahoitusmahdollisuus kiinnosti yliopistoja ja ammattikorkeakouluja laajasti. Hanke-esityksiä tehtiin 34. Niistä ministeriö valitsi kymmenen rahoitettavaa hanketta.

Avustus myönnettiin Tampereen teknilliselle yliopistolle, Turun, Oulun ja Helsingin yliopistoille sekä Oulun seudun, Lahden, Kymenlaakson, Hämeen, Seinäjoen ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakouluille.