Insinööri-lehti

Kitulias kasvu nopeutuu jo ensi vuonna

Palkansaajien tutkimuslaitoksen laatimassa toimialaennusteessa teollisuuden, rakentamisen ja liike-elämän palveluiden tuotanto kasvaa tänä vuonna yhteensä 1,3 prosenttia, ensi vuonna 3,1 prosenttia ja 5,3 prosenttia vuonna 2014. Tämän mukaan Suomen jalostuselinkeinot sekä vientiin suuntautuvat palvelut kasvavat vuosina 2013 – 14 selvästi muuta kansantaloutta nopeammin.

– Nousukauteen pitää varautua henkilöstöä kouluttamalla. Kun investointipato lopulta lähtee purkautumaan, etulyöntiasemassa ovat ne yritykset, joilla on valmiina osaava koulutettu henkilöstö, sanoo  Teollisuuden Palkansaajat -neuvottelukunnan puheenjohtaja Pertti Porokari.

Toimialaennuste nojaa PT:n makromalliin, jonka mukaan Suomen kokonaistuotanto kasvaa tänä vuonna runsaan prosentin, ensi vuonna 2,0 prosenttia ja vuonna 2014 2,8 prosenttia edellisvuodesta. Makromallin mukaisen bkt-ennusteen lievä käänne ylöspäin lähivuosina heijastaa vastaavaa kään-nettä kansainvälisessä taloudessa.

Toimialaennusteen mukaan työtunnit kasvavat tänä vuonna 0,3 prosenttia, ensi vuonna 1,7 prosent-tia ja 3,0 prosenttia vuonna 2014. Ne lisääntyvät kahden seuraavan vuoden aikana eniten kulkuneu-vojen valmistuksessa, tietojenkäsittelypalvelussa sekä teknisissä palveluissa. Teollisuuden toimi-aloista useimmilla työtunnit vähenevät tämä vuonna jonkin verran.

Toimialaennusteen mukaan yksikkökustannukset teollisuudessa ovat nousseet vuodesta 2000 lähtien vähemmän kuin euroalueella keskimäärin tai Saksassa. Suomen teollisuuden palkkataso on edelleen Skandinavian maiden tason alapuolella.

Ennusteen mukaan työn tuottavuus nousee tänä vuonna keskimäärin yhden prosentin, 1,3 prosenttia vuonna 2013 ja runsaat 2 prosenttia vuonna 2014. Työn tuottavuus nousee edelleen nopeimmin pääomavaltaisessa teollisuudessa tuotannon pääomavaltaistumisen seurauksena.

Ansiotason nousuksi ennustetaan tarkastelluilla toimialoilla yhteensä 3,6 prosenttia tänä vuonna, 2,5 prosenttia ensi vuonna ja 3,0 prosenttia vuonna 2014.

Toimialaennusteen toimialoilla investoinnit kasvavat tänä vuonna 1,1 prosenttia, ensi vuonna 0,5 prosenttia ja vuonna 2014 runsaat 3 prosenttia. Pääomavaltaisista aloista investoinnit kasvavat vuo-sina 2012–2014 öljynjalostuksessa sekä kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistuksessa.

Teollisuuden palkansaajat -neuvottelukunta (TP) on neljäntoista teollisuusaloilla ja teollisuuden palvelualoilla toimivan ammattiliiton yhteistoimintaorganisaatio, joka edustaa noin 823 000 yksi-tyisen sektorin palkansaajaa.