Insinööri-lehti

Keski-Suomen IT-työttömyys painottuu yllättäen nuoriin

Suomen muista Nokia-paikkakunnista poiketen informaatioteknologia-alalla on Keski-Suomessa koettu jo kaksi rakennemuutoksen aaltoa vuosien 2009 ja 2011 aikana johtuen Nokian Jyväskylän yksikön lakkauttamisesta vuonna 2009 ja isosta strategian muutoksesta vuonna 2011. Irtisanomiset vaikuttavat alueen IT-alan työllisyyteen kolmella tavalla. Välitön vaikutus syntyi Nokian suorien irtisanomisten kautta vuonna 2009 ja tämän jälkeen vaikutus näkyi tilauksensa menettäneissä alihankintayrityksissä. Seuraavassa vaiheessa ison työnantajan poistuminen paikkakunnalta alkoi vaikuttaa IT-alan oppilaitoksista valmistuneiden työllistymiseen, mikä vaikutus jatkuu yhä edelleen.

Tilastojen perusteella perättäiset IT-alan rakennemuutosaallot eivät ole lisänneet Jyväskylän seudulla ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden ja pitkään työelämässä olleiden työttömyyttä juuri lainkaan, mutta alle 30-vuotiaiden IT-alan keskiasteen ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistyminen näyttää vaikeutuneen. Keski-Suomessa IT-alan työttömistä 40 % on alle 30-vuotiaita ja vain 15 % yli 50-vuotiaita. Keskiasteen tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita alan työttömistä on 93 % ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita 7 %.

 

Tiedote kokonaisuudessaan: Jyväskylän yliopisto / Tutkija, kauppatieteen lisensiaatti (ICT) Jaana Kuula