Insinööri-lehti

Kansalaiskysely: Parempaan elämään työllä!

Työministeri Lauri Ihalaisen vetämänä valmistellaan kansallista työelämän kehittämisstrategiaa. Mukana on ministeriöitä, työmarkkinajärjestöjä ja muita työelämätoimijoita. Työn tukemiseksi kerätään nyt myös kansalaisten näkemyksiä ihannetyöpaikasta ja siitä, miten työnteon mielekkyyttä pystyttäisiin parantamaan. Kyselyyn voi osallistua 26.2.2012 saakka.

Kyselyssä etsitään vastauksia muun muassa siihen, minkälaista työn tulevaisuuden työpaikalla olisi oltava, millaiseen työpaikkaan on helppo työllistyä, millaisessa työpaikassa on hyvä työskennellä ja saavuttaa hyviä tuloksia.  Vastauksia halutaan sekä työelämässä että työvoiman ulkopuolella olevilta.

Osallistu kyselyyn