Insinööri-lehti

Jatkoa lomautettujen työttömyyspäivärahaoikeuteen

Lomautuksen vuoksi lyhennettyä työviikkoa teki vuoden 2010 elokuussa noin 6 800 henkilöä. Heistä valtaosa työskentelee metalli-, kone-, laite- ja sähköteollisuuden aloilla.

Väliaikaista lakia, jonka mukaan lomautuksen takia lyhennettyä työviikkoa tekevät saavat lomautuspäiviltä täyden työttömyyspäivärahan, esitetään jatkettavaksi. Hallitus päätti lakiesityksen sisällöstä 11. marraskuuta.

Hallitus esittää myös, ettei tuotannollisista tai taloudellisista syistä tehty palkanalennus vaikuttaisi työntekijän ansiopäivärahaan alentavasti, mikäli hänet lomautetaan myöhemmin tai hänen työsuhteensa päättyy. Tällöin ansiopäiväraha määräytyisi palkanalennusta edeltäneen palkkatason mukaan.

Esitetyt työttömyysturvalain muutokset olisivat väliaikaisia siten, että lomautusajan työttömyyspäivärahaa koskevia säädöksiä sovellettaisiin vuonna 2011 toteutuviin lomautuksiin ja palkanalennukseen liittyviä säädöksiä silloin, kun määritellään ansiopäivärahaa vuosina 2010-2012 maksettujen palkkojen perusteella.

Laki tulisi voimaan 1.1.2011.

Asiaa koskeva tiedote stm.fi-palvelussa:
http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/view/1542823#fi