Insinööri-lehti

Ilmastonmuutos suomalaisten suurin ympäristöhuoli

Joka viides suomalainen pitää ilmastonmuutosta suurimpana huolenaiheena ympäristössään. Veden saastumisesta on huolissaan yhtä usea suomalainen. Muita merkittäviä ympäristöongelmia ovat suomalaisten mielestä ilman saastuminen, ydinjätteet ja luonnonvarojen kuluttaminen. Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen uudesta julkaisusta Ympäristötilasto – Vuosikirja 2012.

60 prosenttia suomalaisista katsoo, että nykyinen elämäntapamme vahingoittaa luontoa ja elinympäristöämme. Sen sijaan talouskasvun ympäristövaikutusta suomalaiset eivät näe kovin negatiivisena.

Erityisen huolissaan suomalaiset ovat maapallon väestönkasvusta. Liki 80 prosenttia katsoo, ettei maapallo kestä nykyistä väestönkasvua.

Eurooppalaiset sammuttelevat valoja säästääkseen energiaa

Eurobarometri-tutkimukseen haastatelluista eurooppalaisista yli puolet kertoo sammuttelevansa valoja ja sulkevansa sähkölaitteita säästääkseen energiaa. 43 prosenttia ilmoittaa vähentäneensä lämmitystä ja/tai ilmastointia.

Energiansäästö kiinnostaa paljon enemmän kotioloissa kuin liikenteessä tai työpaikalla. Esimerkiksi ajonopeuttaan kertoo alentaneensa energian säästämiseksi vain 12 prosenttia haastatelluista. Energiansäästö työpaikalla kiinnostaa tätäkin harvempia.

Säästötoimia harrastavat eniten maltalaiset, luxemburgilaiset, ruotsalaiset ja slovenialaiset, joista yli 90 prosenttia on säästänyt energiaa. Suomalaisista energiaa ilmoittaa säästäneensä 81 prosenttia. Energiansäästöhalukkuus on vähäisintä Kreikassa, jossa energiaa on säästänyt 76 prosenttia haastatelluista. 17 prosenttia eurooppalaisista ilmoittaa, ettei ole toteuttanut minkäänlaisia energiansäästötoimia.