Insinööri-lehti

Ikääntyneet käyvät entistäkin enemmän töissä

Ikääntyneiden eli 55–64-vuotiaiden työllisyys on kasvanut vakaasti 1990-luvun lopulta lähtien. Ikääntyneet työttömät ovat työnhaussaan aktiivisia, sillä he työllistyvät omatoimisesti samaan tahtiin kuin nuoremmat. Tiedot selviävät työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta analyysistä.

Analyysi osoittaa ensimmäistä kertaa, että ikääntyneetkin ovat alkaneet löytää töitä, vaikka työsuhteet ovat yleisimmin lyhytkestoisia. Tämä kertoo siitä, että ikääntyneiden parissa on vahva suuntautuminen työhön. He ovat työllistyneet varsinkin terveydenhuoltoon, sosiaalialalle ja palvelutyöhön. Ikääntyneet työttömät naiset työllistyvät paljon miehiä useammin.

55–59-vuotiaat ovat jo ylittäneet yleisen, kaikkia työikäisiä koskevan työllisyysasteen. Heidän työllisyysasteensa on 73 prosenttia, kun se kaikilla työikäisillä on 69 prosenttia. 60–64-vuotiaiden työllisyys on parantunut eri ikäryhmistä nopeimmin. Alhaisen lähtötason vuoksi heidän työllisyysasteensa on kuitenkin edelleen matala, 42 prosenttia.

Myös 65–74-vuotiaiden työllisten määrä on kasvanut nopeasti viime vuosikymmenen puolivälin jälkeen. Heidän työllisyysasteensa on 9 prosenttia.

Työllisyyden positiivisesta kehityksestä huolimatta ikääntyneiden työttömyys on edelleen suurempaa kuin muiden ikäluokkien. Ikääntyneet ovat työnhaussa jonkin verran passiivisempia kuin alle 55-vuotiaat työttömät, sillä he pysyvät kauemmin työttöminä, saavat harvemmin pysyvämpiä työsuhteita ja luonnollisesti siirtyvät eläkkeelle muita useammin.

Työvoimapoliittisiin aktiivitoimiin, kuten koulutukseen, osallistuminen on lisääntynyt, mutta on vähäisempää kuin nuoremmilla työttömillä.

Yksi selitys ikääntyneiden vaikeudelle saada pysyviä työsuhteita voi olla, että työnantaja on varuillaan mahdollisten työkyvyttömyysmaksujen vuoksi. Monissa maissa ikääntyneiden työkyvyttömyyskustannusten osalta onkin tehty erityisjärjestelyjä.

Ikääntyneiden erikoisetuuksia eli työttömyysturvan lisä-päiväoikeutta ja työttömyyseläkettä pidetään usein syinä ikäluokan korkeaan työttömyyteen. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään erityisetuuksien vaikutuksesta vaan siitä, että ikääntyneiden työmarkkinatilanne on edelleen vaikea. Työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alkavat esimerkiksi kasvaa jo 56. ikävuoden jälkeen, vaikka etuuksille pääsy ei vielä ole mahdollista.