Insinööri-lehti

Ikä vaikuttaa ansioihin eniten vaativammissa tehtävissä

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan vuonna 2010 iän vaikutus palkkaan oli suurin vaativammissa tehtävissä työskentelevillä. Erityisasiantuntijoilla ja asiantuntijoilla kuukausipalkka oli korkeampi vanhemmissa ikäryhmissä. Matalamman vaativuuden tehtävissä toimivilla ei vastaavanlaista ilmiötä ollut havaittavissa. Näissä ammateissa keskiansio nousi työuran alussa, mutta noin 45 ikävuoden jälkeen palkka ei enää noussut ja joissain tapauksissa iän tuoma palkkakehitys saattoi olla jopa negatiivinen.

 

Lisätietoja: Tilastokeskus