Insinööri-lehti

IAET-kassa: lokakuun työttömyystilanne

Työttömyystilanteessa ei tapahtunut suuria muutoksia lokakuun aikana. Ensihakemusten ja tuensaajien määrä pysyi lähes ennallaan.

Kassa maksoi tukea 5 806 henkilölle kun syyskuussa korvauksia sai 5 868 kassan jäsentä.  Ensihakemuksia saapui 528 kun syyskuussa vastaava luku oli 536.

Kassan laskennallinen työttömyysaste (3,1 %) pysyi myös käytännössä samana kuin syyskuussa (3,2 %). Hakemusten käsittelyyn ottoajat olivat alle kaksi viikkoa.

 

Lisätietoja: IAET-kassa