Insinööri-lehti

Horizon 2020 vastaa yhteiskunnallisiin haasteisiin

Euroopan komission seuraava puiteohjelma Horisontti 2020 yhdistää tutkimuksen ja innovaatiot niin, että yhteiskunnallisiin haasteisiin pystytään vastaamaan entistä tehokkaammin.

– Tämä on suuri loikka verrattuna entisiin puiteohjelmiin, sanoo Tekesin Euroopan tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat -yksikön johtaja Marja Nykänen.

Horisontti 2020 -ohjelman tavoitteena on luoda Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja, turvata Euroopan asema globaalissa kilpailussa ja vastata Eurooppa 2020 -strategiassa nostettuihin haasteisiin. Ohjelma kattaa vuodet 2014-2020 ja sen budjetiksi on ehdotettu 80 miljardia euroa.

Horisontti 2020 rakentuu kolmesta pilarista: huipputason tiede, teollisuuden johtoasema ja
yhteiskunnalliset haasteet.

– Nyt lähdetään ongelma edellä ja yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen on ohjelman ydin, Nykänen sanoo.

Ohjelmassa nimetyt suuret yhteiskunnalliset haasteet liittyvät muun muassa väestönmuutokseen, elintarviketurvallisuuteen ja kestävään maatalouteen, turvalliseen ja puhtaaseen energiaan, ympäristöystävälliseen liikenteeseen, resurssitehokkuuteen sekä osallisuutta edistäviin, turvallisiin yhteiskuntiin.

– Tarkoituksena on saada yrityksiä, kaupunkeja ja järjestöjä mukaan heti alusta alkaen, Nykänen luettelee.

Tutkimustuloksia pitää voida hyödyntää tehokkaasti ja luoda niille kaupallisia mahdollisuuksia.

Komission tarkoitus on saada kansallinen rahoitus toimimaan ja jäsenmaat tekemään yhdessä innovaatioita ja aloitteita.

Nykäsen mukaan haasteena on saada kansalliset rahoitusinstrumentit synkronoitua. Toinen haaste on hyvien tutkimustulosten hautautuminen. Suomen on myös mietittävä, mitkä ovat sellaisia tieteenaloja, joita halutaan mieluummin kehittää kansallisesti kuin viedä mukaan yhteisrahoitukseen muiden maiden kanssa.

Horisontti 2020 -ohjelman sisällöstä ja budjetista on määrä saada aikaan yhteinen päätös loppuvuodesta 2013. Näin ensimmäiset haut voitaisiin avata alkuvuodesta 2014.

 

Teksti: Ilona Mäenpää