Insinööri-lehti

Hae eläkettä ajoissa

IAET-kassa muistuttaa 62 vuotta täyttäviä ansiopäivärahan lisäpäivillä olevia henkilöitä varhennusvähennyksellä vähentämättömän vanhuuseläkkeen hakemisesta ajoissa.

Varhennusvähennyksellä vähentämätöntä vanhuuseläkettä ei myönnetä enää takautuvasti 1.1.2011 alkaen, vaan aikaisintaan seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Mikäli henkilö haluaa siirtyä ansiopäivärahan lisäpäiviltä vanhuuseläkkeelle 62 vuotta täyttäessään, on hakemus tehtävä siis jo viimeistään edellisen kuun aikana.

TyEL:n mukaista varhennusvähennystä ei tehdä vanhuuseläkkeeseen, jos työttömyyspäivärahaa lisäpäiväoikeuden perusteella saava työntekijä jää vanhuuseläkkeelle jo 62 vuoden iässä.

Eläkkeiden hakemiseen liittyvät yksityiskohdat kannattaa tarkistaa aina suoraan omasta eläkevakuutusyhtiöstä.