Insinööri-lehti

Ammattikorkeakoulut saivat uudet toimiluvat

Valtioneuvosto on myöntänyt uudet toimiluvat 24 ammattikorkeakoulujen ylläpitäjälle. Niiden mukainen toiminta alkaa 1.1.2014.

Vuoden alussa aloittaa Lapin ammattikorkeakoulu, joka on syntynyt Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen yhdistyessä. Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen tavoitteena on yhdistyä vuoden 2017 mennessä.

Ammattikorkeakoulujen toimintapaikkakuntien määrä vähenee alle 50 paikkakuntaan, kun muutama vuosi sitten toimipaikkakuntia oli 62.

Osakeyhtiömuotoisia ammattikorkeakouluja on 21 ja kunnallisia kolme. Uusina osakeyhtiömuotoisina ammattikorkeakoulujen ylläpitäjinä toimiluvan saivat Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy sekä Turun ammattikorkeakoulu Oy.

Laatua ja tulosta koulutukseen

Toimilupien myöntämisessä korostuivat alueellinen ja valtakunnallinen koulutustarve sekä hakijoiden toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset ammattikorkeakouluille säädettyjen tehtävien järjestämiseen tuloksellisesti ja laadukkaasti.

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen perustuvaa korkeakouluopetusta. Lisäksi tehtävänä on harjoittaa työelämää ja aluekehitystä tukevaa tutkimus- ja kehitystyötä.
Myönnettyihin toimilupiin sisältyy 20 ammattikorkeakoulun osalta kehittämisvelvoitteita.
Ammattikorkeakoulujen päällekkäisyyksiä on karsittu ja toimintaa koottu nykyistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Siten koulutuksen ja tutkimus- ja kehitystyön resurssit ovat entistä tehokkaammassa käytössä.

Toimilupien uudistaminen on osa laajempaa ammattikorkeakoulu-uudistusta.