Insinööri-lehti

Alueiden talous- ja työllisyysnäkymät heikentyneet

Alueiden talous- ja työllisyysnäkymät ovat syksyllä 2012 heikentyneet ja tunnelmat ovat aiempaa varautuneemmat. Maailmantalouden kasvun hidastuminen ja euroalueen velkakriisi varjostavat edelleen alueiden tulevaisuudennäkymiä. Kehityskuva on kuitenkin varsin epäyhtenäinen, tilanteet ja näkymät vaihtelevat alueittain ja toimialoittain.

Työ- ja elinkeinoministeriön Alueelliset kehitysnäkymät -raportin mukaan elinkeinoelämän ja yritysten tilanne on tällä hetkellä 22 seutukunnassa parempi kuin vuosi sitten. Tilanne on säilynyt ennallaan 27:ssä ja heikentynyt 18 seutukunnassa.

Seuraavan puolen vuoden kuluessa elinkeinoelämän tilanteen odotetaan paranevan vain yhdeksässä seutukunnassa, pysyvän nykytasolla 46 seutukunnassa ja heikkenevän 12 seutukunnassa.

Myönteisen poikkeuksen yleisestä kehityksestä muodostaa Vakka-Suomi, jossa nousun taustalla ovat muun muassa soijatehdasinvestointi ja autotehtaan tuotannon laajentuminen. Alueen työllisyyden odotetaankin kohenevan.

Salon seudun vaikeudet jatkuvat matkapuhelinteollisuuden noin tuhatta henkilöä koskevien irtisanomisten johdosta. Matkapuhelinalan supistuminen iskee myös pääkaupunkiseudulle sekä Oulun ja Tampereen seuduille. Voimakkaan rakennemuutoksen kohteeksi ovat joutuneet myös Raaseporin ja Turunmaan seudut.

Työttömyyden määrällinen kehitys on kevään ja kesän aikana kääntynyt heikompaan suuntaan lähes koko maassa. Pitkäaikaistyöttömyys on ollut kasvussa jo pidempään, mutta nyt myös nuorisotyöttömyys on lähtenyt kasvuun. Työttömyyden suhteen erityisen vaikeaa kehitystä on odotettavissa Salon, Raaseporin ja Turunmaan seuduilla, joissa suuret irtisanomiset nostavat voimakkaasti työttömyyttä.

Alueelliset kehitysnäkymät on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu, jossa tiivistyy aluekehittäjien näkemykset seutukuntien ja ELY-keskusaluiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä.