Insinööri-lehti

Akavan opiskelijat: Kansainvälistyminen huomioitava koulutus- ja työmarkkinoilla

Akavan opiskelijat ovat julkaisseet kansainvälisen toiminnan asiakirjan, jonka tarkoituksena on tuoda näkyväksi Akavan opiskelijoiden kansainvälinen toiminta ja siihen liittyvä edunvalvonta. Asiakirjassa tuodaan myös esille opiskelijoiden kansainväliset yhteistyöverkostot.

– Kansainvälinen toiminta on keskeinen osa opiskelijoiden edunvalvontaa, sillä suomalaiseen työelämään ja korkeakouluopiskelijoihin vaikuttavia päätöksiä tehdään yhtä enemmän Suomen ulkopuolella, toteaa Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVAn varapuheenjohtaja ja kansainvälisistä asioista vastaava Tiina Lehto.

Akavan opiskelijoiden mukaan kansainvälistyminen on huomioitava nykyistä laajemmin koulutus- ja työmarkkinoilla. Esimerkiksi ulkomailla opiskelleiden suomalaisten sekä kansainvälisten opiskelijoiden ja maahanmuuttajien osaamista on hyödynnettävä työmarkkinoilla nykyistä ennakkoluulottomammin.

– Suomeen tulevat ulkomaalaiset opiskelijat ovat työmarkkinoilla altavastaajan asemassa työnantajien asenteiden vuoksi. Suomeen opiskelemaan tulevien potentiaali työntekijöinä olisi tunnistettava paremmin. Lisäksi suomalaisten opiskelijoiden ulkomailla hankkimat tutkinnot tulisi tunnistaa ja tunnustaa nykyistä paremmin Suomen työmarkkinoilla, Lehto painottaa.

Akavan opiskelijat haluavat kannustaa ammattiliittoja panostamaan englanninkieliseen materiaaliin.

– Suomeen tulevat opiskelijat ja maahanmuuttajat eivät välttämättä tunne työelämän oikeuksia sekä suomalaista ammattiyhdistysjärjestelmää. Englanninkielinen materiaali auttaa sopeutumaan työelämään ja edistää järjestäytymistä, Akavan opiskelija-asiamies Elina Havu sanoo.     

Kansainvälisen toiminnan asiakirja on luettavissa Akavan opiskelijoiden sivuilla www.akava.fi/aova_kansainvalinen_toiminta.