Insinööri-lehti

Akavalaiset erittäin tyytymättömiä te-toimistojen palveluihin

Akavalaiset ovat erittäin tyytymättömiä te-toimistojen
palveluihin, kertoo tuore Akavan TNS-Gallupilla teettämä kysely. Jopa 56
prosenttia vastaajista on erittäin tai melko tyytymätön te-toimiston palvelun
tehokkuuteen. Asiantuntijuuteen on erittäin tai melko tyytymätön 50 prosenttia vastaajista.
Palvelun saatavuuden nopeuteen oli tyytymättömiä 45 prosenttia.

– Vain 11 prosenttia akavalaisista oli sitä mieltä, että te-toimistojen palvelut kykenevät auttamaan heidän tavoitteidensa
jäsentämisessä. 16 prosenttia koki saaneensa apua tavoitteidensa
saavuttamisessa, kertoo asiantuntija Tomi Husa.

Gallupissa haastatelluista akavalaisista 30 prosenttia
olisi valmiit lisäämään te-toimistojen verovaroin kerättyä rahoitusta. Maan
hallitus on vastikään luvannut te-toimistoille lisärahoitusta valmistellessaan
esitystä, jonka mukaan työnhakijat haastateltaisiin ja heidän
työllistymissuunnitelmansa tarkistettaisiin kolmen kuukauden välein.

Uusi haastattelukäytäntö parantaa
työllistymismahdollisuuksia
 

Hallituksen esitys työttömien työnhakijoiden haastattelukäytännön
muuttamisesta onkin Akavan mielestä oikean suuntainen. Kun vuonna 2015 tehtiin
290 000 haastattelua, uudistuksen jälkeen haastatteluiden määräksi on arvioitu
vuositasolla noin 850 000.

Hallitus aikoo palkata te-toimistoihin parisataa työntekijää
lisää. Lisäksi se osoittaa varoja yksityisille yrityksille, jotka etsivät
työttömille työpaikkoja. Oikeus- ja työministeri Jari Lindström on kertonut,
että haastattelijoita tarvitaan vielä lisää, mutta määrärahat tähän puuttuvat.

– Tiiviimpi asiointi työttömän ja te-toimiston tai muun
työllistymistä edistävän tahon kanssa lisää tutkitusti työllistymisen
todennäköisyyttä. Vaikka haastattelu ei tarkoita välttämättä henkilökohtaista
tapaamista, vaan se voidaan hoitaa puhelimitse tai verkkoasiointina, uusi
käytäntö tuo haasteita te-toimistoille. Jotta uudistus saadaan varmasti
toteutettua onnistuneesti, siihen tulee varata vielä lisää resursseja, toteaa
ekonomisti Heikki Taulu.

Akava pitää välttämättömänä, että työttömiä palveltaisiin
nykyistä enemmän yksityisissä yrityksissä.

– Jotta te-toimistojen henkilökunta pystyy selviytymään
rajusti kasvavasta työmäärästään, pitäisi varsinaiseen työn välitykseen käyttää
enemmän yksityisiä palveluita. Te-toimistojen ja yksityisten
työnvälityspalveluiden yhteistyöstä on saatu hyviä tuloksia, joten tätä
yritysten osaamista tulisi ehdottomasti käyttää työttömien työllistämiseksi,
sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Akava teetti kyselyn TNS-Gallupilla syyskuussa 2016.
Kyselyyn vastasi 999 akavalaista ja 1001 muuta vastaajaa.