Insinööri-lehti

Akava haluaa lisätä turvajärjestelmien kannustavuutta

Akava asettaa aiemmin esitettyjä tiukempia ehtoja ja vaatimuksia julkisen talouden kestävyydelle, työn tekemisen kannustamiselle ja työurien pidentämiselle. Järjestö peräänkuuluttaa uutta suomalaisen työn ja yrittämisen mallia Suomen selviämiseksi talouden ja ikääntymisen haasteista. Työn tarjontaa Akava parantaisi lisäämällä työttömyysturvan, eläketurvan ja opintukijärjestelmän kannustavuutta.

Akava asettaa Suomen työllisyysastetavoitteeksi vähintään 75 prosenttia. Sen saavuttaminen edellyttää ennakkoluulottomia toimenpiteitä työurien pidentämiseksi, osaamisen kehittämiseksi sekä julkisen talouden tasapainottamiseksi.

Akava esitteli maan hallituksen strategiariihen aattona omat linjauksensa suomalaisen työn ja yrittämisen mallista.
 
Akavan mukaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan malli ja julkisen talouden rahoitus voidaan turvata, jos Suomella on rohkeutta tehdä rakenteellisia uudistuksia. Lisäksi työuria pitää pidentää, jotta työllisyyden ja väestön ikärakenteen muutoksen haasteisiin voidaan vastata. Akava on myös valmis raikkaaseen keskusteluun eläkepolitiikan suunnasta.

– On välttämätöntä toteuttaa rakenteellisia toimia, jotka lisäävät työn kysyntää ja tarjontaa. Työn kysynnän puolella avainasemassa ovat suomalainen osaaminen, yrittäjyys ja investoinnit. Työn tarjonnan lisäämiseksi on parannettava myös työttömyysturvan, eläketurvan ja opintotukijärjestelmän kannustavuutta, Akava evästää hallituksen kehysneuvotteluja.

– En vastaa, mutta kysyn, ohjaako esimerkiksi nykyinen työttömyysturvajärjestelmä tehokkaasti työstä työhön, Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder pohti tiedotustilaisuudessa.

Akavan mielestä työttömyysturvan pitää kannustaa nopeaan työllistymiseen, mikä merkitsee turvan painopisteen siirtämistä enemmän työttömyyden alkuun. Samanaikaisesti on huolehdittava ikääntyneiden työntekijöiden työsuhde- ja sosiaaliturvasta.