PUHEENJOHTAJAN

PALSTA

Uusi kausi alkoi

Insinööriliiton ylin päättävä elin eli edustajakokous kokoontui marraskuun lopulla Vantaalla. Kokouksen asialistalla oli paljon tärkeitä asioita. Käsittelimme sekä liiton tilaa että yhteiskunnallista tilannetta. Kokousväki teki myös ison määrän henkilövalintoja, kun vanhan hallituksen kausi päättyi tähän kokoukseen.

Tulin valituksi Insinööriliiton puheenjohtajaksi kokouksesta alkaneelle nelivuotiskaudelle, joka kestää marraskuuhun 2027 saakka. Suuri kiitos kaikille jäsenille luottamuksesta. Myös liiton varapuheenjohtajiksi valittiin samat henkilöt kuin aiemmin.

Vaikka puheenjohtajistossa ei tapahtunut muutoksia, uuteen hallitukseen tuli vaihtuvuutta, kun sen yhdestätoista jäsenestä kuusi on uusia. Vastavalittu hallitus aloittaa työnsä haastavaan aikaan samalla tavalla kuin neljä vuotta sitten. Marraskuussa 2019 päällä oli vaikea neuvottelukierros. Nyt haasteet kohdistuvat enemmän maan hallitusohjelmakirjauksiin ja niiden vaikutuksiin jäsenistöömme.

Kokouksessa käytyä yhteiskunnallista keskustelua pohjustivat ensimmäisen kokouspäivän aluksi valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä ja Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren. Molemmat esitykset olivat erinomaisia ja lisäsivät ymmärrystämme nykytilanteesta.

Niemelä huomautti valtion tulojen ja menojen olleen epätasapainossa vuoden 2008 finanssikriisistä lähtien. Julkisen talouden velkaantumisen takana on myös muita syitä, kuten väestön ikääntyminen ja koropandemia. Maan hallitus on lähtenyt tasapainottamaan valtiontaloutta keinoilla, joka herättää huolta jäsenkunnassamme.

Mitään isoja linjanvetoja edustajakokous ei tehnyt, vaan jätti ne suosiolla liiton hallituksen ratkottaviksi. Keskustelua käytiin työttömyysturvan heikennyksistä, työelämälainsäädännön muuttamisesta jäsenkunnalle epäedulliseen suuntaan, maan talouden tilasta, eri verolajeista ja Insinööriliiton vaihtoehtoisista ehdotuksista hallitusohjelman kirjauksiin.

Puheenjohtajana olen esittänyt toiveen, että maan hallitus arvioisi uudestaan osaa keinoista, joilla valtiontaloutta pyritään tervehdyttämään. Tasapuolisempi kurjuuden jakaminen työnantajan, työntekijöiden ja työttömien sekä muiden tuen tarvitsijoiden välillä on mielestäni paikallaan. Insinööriliitto vetosi tähän myös Helsingin Sanomien etusivun kannanotossaan kokouksen jälkeisenä maanantaina. Sanoimme ilmoituksessa vahvan KYLLÄ niin kestävälle julkiselle taloudelle, menestyville yrityksille kuin asiallisille työehdoille.

Kokouksessa käsiteltiin myös monia muita järjestön toimintaa ja edunvalvontaan liittyviä asioita. Hyvillä mielin voin todeta, että tänäkin vuonna liittoyhteisö kasvaa. Kasvu on kaltaisellemme ammattiliitolle elinehto. Vain kasvun kautta voimme taata jäsenistölle työehtojen lisäksi hyvät palvelut ja edut. Tästä on hyvä lähteä kohti uutta nelivuotiskautta.