PÄÄKIRJOITUS

Tervetullut ehdotus

Insinööriliitto sai marraskuun viimeisellä viikolla aikaan pieni- muotoisen korkeakoulupoliittisen myrskyn esittämällä ammattikorkeakouluille tohtorikoulutusta nykyisten työelämälähtöisten tutkintojen jatkoksi. Liiton mielestä työelämälähtöinen tohtorikoulutus täydentäisi Suomen nykyistä koulutusjärjestelmää ja veisi ammattikorkeakoulujen koulutuspolkua lähemmäksi eurooppalaisia verrokkeja, joilla on jo pitkään ollut oikeus kouluttaa tohtoreita.

Ehdotus sai ristiriitaisen vastaanoton. Useat ammattikorkeakoulut kiittelivät avausta. Ajatus ammattikorkeakoulujen työelämän tarpeista lähtevästä ja soveltavaan TKI-toimintaan nojautuvasta tohtorikoulutuksesta ei suinkaan ole uusi.

Ammattikorkeakoulut ovat itse pitäneet asiaa esillä eri yhteyksissä. Yli 70 000 jäsenen ammattiliiton julkinen ulostulo ei ainakaan vähennä mahdollisuuksia viedä tavoitetta eteenpäin.

Tiedekorkeakouluissa ammattikorkeakoulujen aloitteellisuutta ei ole katsottu niinkään hyvällä. Se on ymmärrettävää. Vastustus on puettu muun muassa tutkimuksen riippumattomuuden ja tohtoritutkinnon arvostuksen vähenemisen kaapuun, mutta kyse on myös rahasta. Koulutuksen julkinen rahoitus on tiukentunut vuosi vuodelta: Tiedekorkeakouluissa pelätään, että ammattikorkeakoulujen pääsy ylimmän korkeakoulututkinnon suorittamisen kentälle vähentää niiden rahoitusta.

Nyt jos koskaan metsä on nähtävä puilta. Uusi, työelämälähtöinen tohtorikoulutus ei oikein toteutettuna ole keneltäkään pois. Päinvastoin elinkeinoelämän tarpeita tukeva ja TKI-toimintaan keskittynyt toteutus täydentää ja kehittää nykyistä tohtorikoulutusta ja tutkimusta.

Nykyisen tohtorikoulutuksen yksi ongelma liittyy siihen, miten koulutus kytkeytyy käytännön yritystoimintaan ja työelämään. Tämä näkyy niin tohtorien työllistymisessä kuin heidän sijoittumisessaan yksityiselle sektorille: ei heitä siellä ole ruuhkaksi asti.

Tohtorikoulutuksen tuominen ammattikorkeakoulujen koulutusrepertuaariin lisäisi oleellisesti niiden mahdollisuuksia tukea alueensa elinkeinoelämää. Todennäköisesti uudistus näkyisi yritysten TKI-toiminnan määrässä ja tasossa, mikä vahvistaisi Suomen TKI-tavoitteiden saavuttamista ja parantaisi Suomen kilpailukykyä.

Uudistus voi koitua myös koulutuksen rahoituksen yhdeksi pelastajaksi. Työelämälähtöinen, yritysten TKI-toimintaa piristävä, tuloksellinen tutkijakoulutus lisännee elinkeinoelämän kiinnostusta ja halua avata rahahanoja suomalaiseen tutkimukseen ja koulutukseen laajemminkin.

Insinöörien, insinööriopiskelijoiden ja muiden

tekniikan ammattilaisten jäsenlehti.

Aikakausmedia ry:n jäsen

Julkaisija

Insinööriliitto IL ry

Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki

Puhelinvaihde

0201 801 801

Päätoimittaja

Jari Rauhamäki

0201 801 847

ToimitusSihteeri

Kirsi Tamminen

0201 801 819

Toimittaja

Janne Luotola

0201 801 822

Taitto ja sivunvalmistus

Lea Hult, Aste Helsinki Oy

Ilmestymispäivät 2024

16.2., 12.4., 14.6., 23.8., 18.10., 13.12.

painos

72 000 kpl

Osoitteenmuutokset

puh. 0201 801 801

(8,4 snt/min)

Painopaikka

UPC Print

Ilmoitushinnat

Sivu 3 700 €

1/2 sivu 2 600 € 1/4 sivu 1 950 €

Ilmoitukset

Timo Lepistö 044 534 9878

timo.lepisto@saarsalo.fi

ISSN 2342-270X (painettu)

ISSN 2342-2718 (verkkojulkaisu)

Verkkolehti ja

näköislehtiarkisto

www.insinoori-lehti.fi