Miska Penttinen (oik.)  palkittiin opinnäytetyöstään 5 000 eurolla edustaja-kokouksessa. Kari Laitinen  kukitti palkitun.
Miska Penttinen (oik.) palkittiin opinnäytetyöstään 5 000 eurolla edustaja-kokouksessa. Kari Laitinen kukitti palkitun.

Opinnäytetyöstä hyötyä laajasti yhteiskunnassa

Vuoden insinöörityöpalkintoa tavoitteli korkeatasoisia töitä.

Autosähkötekniikan insinööriksi valmistuneen Miska Penttisen insinöörityön aiheena on sähköautojen litiumioniakkujen luonnollinen kuluminen.

– Työ on erittäin ajankohtainen, sillä autokanta sähköistyy voimakkaasti. Luotettavaa ja tutkittua tietoa akkujen ikääntymisestä ja kulumisesta tarvitaan, Penttinen sanoo.

Akkujen kesto, ikääntyminen ja luonnollinen kuluminen sekä niiden aiheuttama toimintamatkojen lyhentyminen aiheuttavat kysymyksiä varsinkin käytettyjen sähköautojen kaupassa.

Ammattikorkeakoulussa opettajat huomasivat Penttisen aktiivisuuden, ja sitä kautta hänelle aukeni opiskelijaedustajan paikka Ajoneuvotekniikan neuvottelukunnassa. Neuvottelukunnassa Penttinen tapasi esimerkiksi Autoalan keskusliiton ja Diagno Finlandin edustajia. Heidän kesken virisi ajatus opinnäytetyöstä.

Yli kuusikymmentä ehdokasta

Insinööriliitto palkitsee vuosittain parhaita insinööritöitä kahdessa eri sarjassa. Tänä vuonna AMK-insinöörityöehdokkaita tuli 62 kappaletta, YAMK-työehdokkaita kaksi.

Jälkimmäisessä sarjassa ei jaettu palkintoa, AMK-sarjassa palkinto myönnettiin Penttiselle.

– Penttinen on pystynyt tuomaan aiheeseensa uutta käytännössä sovellettavaa tietoa, arvioi vuoden insinöörityö -palkinnon raati.

Penttisen työssä kulumisesta määritettiin matemaattisesti teoreettinen malli. Tutkimusosassa tutkittiin vaihtoautoliikkeiden myynnissä olevien autojen korkeajänniteakkujen SOH- eli State of Health -arvoja.

Tutkimustuloksia verrattiin arvioituun kulumiseen. Lisäksi tutkimustulosten perusteella tehtiin regressioanalyysi, jonka avulla luotiin ennustekaaviot siitä, mitä kulumiselta voidaan kohtuudella olettaa.

Työ hyödyttää kuluttajia

Työ koskettaa merkittävyydeltään ja sisällöltään alan yrityksiä ja varsinkin kuluttajia mahdollisten tuotevirheiden ja reklamaatioiden hoidossa.

Mahdollisten kuluttajariitatapausten käsittelyyn työ antaa tutkittua tietoa.

Vahvan teoria osaamisen ja havainnollisten tutkimustulosten esittely näkyy läpi koko opinnäytetyön.

– Työ ansaitsee vuoden insinöörityö -palkinnon erinomaisesta toteutuksestaan, raati sanoo.

Raatiin osallistuivat Anssi Tuulenmäki Tekniikan museosta, Touko Apajalahti Teknologiateollisuus ry:stä, Juhani Nokela Tekniikan akateemiset TEKistä ja Kari Laitinen Insinööriliitosta. Esittelijänä toimi Insinööriliiton Miihkali Härkönen.

Ura urkeni autoalalla

Opinnäytetyö toi Penttiselle työpaikan. Hän työskentelee Diagno Finlandilla teknisenä asiantuntijana.

Hänen työkuvaansa kuuluvat esimerkiksi akkujen elinkaareen liittyvät tehtävät ja tekniset koulutukset autonmaahantuojille.