Insinööri-lehti antaa luotettavaa tietoa

Teknologia, palkkakehitys ja jäsenedut kiinnostavat.

Insinööriliitto selvitti lokakuussa, mitä mieltä jäsenet eli lukijat ovat liiton jäsenetuna julkaisemasta Insinööri-lehdestä. Tutkimuksen toteutti Focus Master Oy, ja siihen vastasi yli 600 jäsentä kahdessa eri ryhmässä: työelämässä olevat ja opiskelijajäsenet.

Tutkija Yrjö Lauhan mielestä aineisto antaa luotettavan kuvan lehden asemasta sekä lehden ja lukijoiden välisestä suhteesta.

Tulosten vertailukohtana toimivat edelliset lukijatutkimukset. Lisäksi tuloksia vertaillaan sanallisesti muiden Focus Masterin tutkimien jäsenlehtien muodostamaan vertailuryhmään.

– Insinööri-lehden lukutottumukset muodostavat aikaisempaan tapaan hyvin vahvan kokonaisuuden. Tulokset ovat ammatti- ja järjestölehtien vertailuryhmässä selvästi keskitasoa parempia. Vastoin yleistä, hiipuvien lukutottumusten trendiä Insinööri on kyennyt säilyttämään aikaisemman tason ja hieman jopa parantamaan aikaisempia tuloksia, Lauha sanoo.

Lehti luetaan tarkasti

Lehdestä luetaan tyypillisesti muutamia kiinnostavia juttuja. Tätä tarkemmin, lähes koko lehden tai puolet lehdestä lukevien osuus on kohonnut aikaisemmasta.

– Vastaajat ovat lukeneet tai selailleet keskimäärin 4,1 numeroa viidestä viimeksi ilmestyneestä lehden numerosta, mikä on vertailuryhmässä keskimääräistä parempi tulos ja samalla hieman parempi kuin edellisessä lukijatutkimuksessa, Lauha kertoo.

Lukutottumusten mittareissa esiintyy jonkin verran eroja eri lukijaryhmien välillä.

Aktiivisimpia lukijaryhmiä ovat luottamustehtävissä toimivat jäsenet ja opiskelijat.

Lukijat arvioivat myönteisesti

Lehden ja lukijoiden välistä suhdetta arvioitiin lehteä käsittelevillä väittämillä. Yleisesti ottaen lehti saa hyvin myönteisiä arvioita. Lauhan mukaan lehden ja lukijoiden suhde vaikuttaa hyvin toimivalta; tulokset viittaavat lehden saavuttaneen vakiintuneen aseman arvostettuna ja tärkeänä alan tietolähteenä.

Myös yleinen tyytyväisyys lehteä kohtaan on hyvin korkealla tasolla ja edelleen kohonnut aikaisemmasta. Erittäin tyytyväisten lukijoiden osuus on 17 prosenttia ja tyytyväisten yhteenlaskettu osuus 90 prosenttia.

– Etenkin erittäin tyytyväisten lukijoiden osuus on jatkanut myönteistä kehitystä ja on nyt vuoteen 2011 ulottuvassa aikasarjassa korkeampi kuin kertaakaan aikaisemmin, Lauha kuvailee.

– Kaiken kaikkiaan tyytyväisyys on ammatti- ja järjestölehtien vertailuryhmässä hyvin korkealla tasolla.

Taustoittavaa tietoa lukijoille.

Lauhan mielestä perinteisen paperilehden asema Insinööriliiton viestinnässä on vahva.

– Tätä näkemystä tukee myös vapaamuotoinen lukijapalaute, jossa useat vastaajat kertovat arvostavansa paperilehteä enemmän kuin sähköisiä julkaisuja.

Samaa näyttävät Insinööriliiton jäsentutkimukset, joiden mukaan printtilehti ja liiton uutiskirje ovat tärkeimmät kanavat. Ne sijoittuvat ykkössijalle vuorotellen.

Lukijatutkimukseen vastanneiden kesken arvottiin 500 euron arvoinen GoGift-lahjakortti. Onnetar suosi Ramirent Finlandin tuotepäällikkö Matti Aaltoa. Hän kuvailee Insinööri- lehteä tekniseksi ja ajankohtaiseksi.

– Lehti tarjoaa taustoja esimerkiksi ajankohtaisille työmarkkinatilanteille.

Aalto lukee häntä kiinnostavat jutut kertaistumalta eli lukutottumus vastaa harrastelehtiä.