Hallituksen esitysten mennessä läpi työttömän elämä muuttuu monella tapaa vuonna 2024.
Hallituksen esitysten mennessä läpi työttömän elämä muuttuu monella tapaa vuonna 2024.

Hallitus laittaa työttömyysturvaa uusiin puihin

Eduskunnalle annettu esitys työttömyysturvalain muuttamisesta heikentää voimaan tullessaan työttömyysturvaa ensi vuoden alusta alkaen.

Maan hallituksen esitys työttömyysturvalain muuttamisesta on eduskunnan käsittelyssä. Muutosten myötä työttömyysturvan omavastuuajan ja työssäoloehdon on määrä pidentyä.

Myös lapsikorotukset ja työtulojen suojaosa on tarkoitus poistaa ja lomakorvauksen jaksotus palauttaa. Osa muutoksista tulee voimaan vuoden vaihteessa, osa myöhemmin keväällä.

Hallitus aikoo pidentää työttömän omavastuuaikaa nykyisestä viidestä päivästä seitsemään päivään ensi vuoden alusta alkaen. Omavastuupäivät ovat päiviä, joilta työttömälle tai lomautetulle ei makseta päivärahaa.

Lomakorvauksen jaksotus puolestaan lykkää päivärahaoikeuden alkamista eteenpäin. Päivärahaoikeuden siirtyminen riippuu siitä, kuinka paljon henkilöllä on sisällä korvattavia lomapäiviä työsuhteen päättyessä. Jos lomakorvaus on yhden kuukauden suuruinen, se lykkää ansiopäivärahakauden alkamista eteenpäin noin kuukaudella.

Omavastuuajan pidentämisen on tarkoitus koskea työttömiä tai lomautettuja, joiden omavastuuaika alkaa 1. tammikuuta 2024 tai myöhemmin. Lomakorvaus puolestaan jaksotetaan työsuhteissa, jotka ovat päättyneet 1. tammikuuta 2024 tai myöhemmin.

Lapsikorotukset ja suojaosa pois

Hallitus esittää lapsikorotusten poistamista työttömyyspäiviltä 1. huhtikuuta 2024 alkaen. Jos uudistus tulee voimaan, se tekee työttömien lapsiperheiden talouteen 150–285 euron loven kuukaudessa riippuen lapsien määrästä.

Myös 300 euron suojaosa työtuloille on jäämässä historiaan ensi vuoden huhtikuussa. Tällä hetkellä työttömyysturvan saajalla on mahdollisuus ansaita 300 euroa ilman, että se vaikuttaa hänen päivärahaansa.

Ansiosidonnaisen päivärahan saamiseen vaaditaan jatkossa nykyistä pidempi työssäolo.

Nykyisin ansiosidonnaista voi saada puolen vuoden työskentelyn jälkeen. Hallitus esittää, että jatkossa ansio- sidonnaisen työttömyysturvan saamisen ehtona on vuoden työssäolo.

Samalla työssäolo on tarkoitus muuttaa tuloperusteiseksi eli se euroistetaan. Uudistus tarkoittaa, että jatkossa ansiopäivärahaoikeus määräytyy maksetun palkan eikä tehtyjen työtuntien perusteella.

Työttömyysturvalakiin tehtävien muutosten lisäksi hallitus on esittänyt indeksikorotusten jäädyttämistä vuosille 2023–2027. Se tarkoittaa, että työttömyysturvan perusosa ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan taitekohta pysyvät kuluvan vuoden tasolla.

Seuraava esitys helmikuussa

Eduskunnan käsittelyssä olevan esityksen jatkoksi hallituksen on tarkoitus muuttaa työttömyysturvaa toisella esityksellä, jonka pitäisi olla eduskunnan käsittelyssä ensi helmikuussa.

Esitys sisältää muun muassa ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastuksen, joka leikkaa ansioturvaa, mitä kauemmin työttömyys jatkuu.

Ensimmäinen leikkauspiste on kahden kuukauden kohdalla, jonka jälkeen ansioturvasta leikataan 20 prosenttia. Insinööriliiton mediaanipalkkaiselle, työttömäksi tai lomautetuksi joutuneelle jäsenelle muutos tarkoittaisi noin 460 euroa pienempää työttömyyskorvausta kuukaudessa.

Toinen esitys sisältää myös työttömyysturvan ikäsidonnaisten poikkeusten poistamisen yli 58-vuotiailta. Tällä hetkellä poikkeuksia ovat muun muassa päivärahan tason suojaaminen pienipalkkaisessa työssä ja ansiosidonnaisen jatkaminen 100 päivällä 500 päivään tietyissä tilanteissa.