Asko Penttilä ja Liisa Yrjämä-Huikuri kulkevat tehtaan läpi.
Asko Penttilä ja Liisa Yrjämä-Huikuri kulkevat tehtaan läpi.

Erehtyminen

on inhimillistä

Turvallisuus paranee, kun ymmärretään, millaiset tekijät voivat altistaa virheille.

Kraton Chemicalin tehtaan pihalla Oulun Nuottasaaressa häärii paljon miehiä huomiovärisissä takeissaan. Maassa makaa vanha kuparinvärinen kattila, joka vaihdetaan uuteen. Vasta asennetut sinivihreät putkisillat kulkevat ilmassa rakennuksesta toiseen ja odottavat putken päiden liittämistä rakennuksiin. Tehtaan sisäpuolella on hiljaista. Parhaillaan on käynnissä seisokki.

Yrityksessä tapahtuu myös näkymätöntä kehitystyötä. Kraton on mukana keväällä päättyvässä Chef-hankkeessa, jossa parannetaan kemianteollisuuden ennakoivaa turvallisuudenhallintaa. Huomio kiinnittyy ennen kaikkea inhimillisiin tekijöihin.

Tehtaalla sattui taannoin operointivirhe. Työntekijä annosteli väärän määrän kemikaalia tuotteeseen, ja erä meni pilalle.

– Kävimme tapausta läpi myös inhimillisten tekijöiden vinkkelistä ja löysimme sellaisen: henkilö oli ylikuormittunut, ja syy tälle löytyi koulutusjärjestelmästämme, kertoo hsesq-päällikkö Sampsa Saranki.

Koulutusjärjestelmää päivitetään niin, että siinä varmistetaan työntekijän osaaminen. Muuten hätiköinnin ja väärien päätöksien riski kasvaisi ongelmatilanteissa.

Juurisyy etsitään ja korjataan

Kun tutkitaan sattunutta läheltä piti -tapausta, inhimillisten tekijöiden selvittämisen tarkoituksena on ymmärtää mahdollisten vaara- tai virhetilanteiden perimmäinen syy.

– Tekniikan turvallisuus on suoraviivaista, ja sitä on helpompi parantaa. Ihmisten turvallisuuskäyttäytymisen ja sen johtamisen eli turvallisuuskulttuurin parantaminen on pitkän aikavälin prosessi, Saranki vertaa.

Uudet menetelmät rakentuvat vanhojen päälle. Yrityksessä kannustetaan turvallisuushavaintojen tekemiseen, ja yhtiössä noudatetaan tapaturmien laskennassa suomalaista tiukempaa, amerikkalaisen emoyhtiön mukaista Ohsa-luokittelua. Siinä kirjataan myös tapaukset, jotka eivät johda poissaoloihin.

– Esimerkiksi lääkärin varmuuden varalta laittama tikki luokitellaan tapaturmaksi, vaikka siitä ei sairaspoissaoloa tulisikaan, havainnollistaa työsuojelupäällikkö Liisa Yrjämä-Huikuri.

Kulttuuri kehittyi turvalliseksi

Kaikkiaan työtapaturmia on Kratonilla sattunut alle yksi vuodessa. Sen voi suhteuttaa siihen, että Kratonilla on Suomessa noin sata työntekijää, joista 28 on ylempiä toimihenkilöitä.

Vuonna 2011 silloisella Arizona Chemicalin tehtailla sattui kuolemaan johtanut onnettomuus. Turvallisuuskulttuuria on sittemmin kehitetty, ja Yrjämä-Huikuri ja Saranki ovat tulleet taloon töihin onnettomuuden jälkeen.

Kratonin Oulun-tehdas on saanut kolmena vuonna parhaan kesätyöpaikan palkinnon Vastuullinen kesäduuni -kilpailussa ja voittanut Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnon vuosina 2019 ja 2021.

– Tänä aikana esimerkiksi työlupa-asioita on tiukennettu niin, että myös alueelle tulevien urakoitsijoiden kohdalla varmistetaan, että heille on turvallinen työympäristö, Saranki sanoo.

Tehdasalueella asiat kytkeytyvät muutenkin yhteen, sillä tien toisella puolella kohoaa Kratonin asiakas ja raaka-ainetoimittaja, Stora Enson kartonki- ja sellutehdas.

Kemia muistuttaa kokkaamista

Chef-hanke on Työterveyslaitos TTL:n toteuttama ja Työsuojelurahaston rahoittama. Hankkeeseen osallistuu useita yrityksiä, virastoja ja järjestöjä, kuten Ylemmät Toimihenkilöt YTN.

– Hankkeen nimestä tulee mieleen mestarikokkiohjelma, ja se sopii sikäli, että hanke yhdistää kokkaamisen eli erilaisten kemiallisten seosten sekoittamisen ja inhimilliset tekijät, vertaa hankkeen projektipäällikkö, tutkimusprofessori Anna-Maria Teperi.

Inhimillisten tekijöiden selvittämisessä ei etsitä syyllisiä vaan katsotaan kokonaisuutta. Turvallisuusriskit syntyvät teknologiasta, käytettävyydestä, jaksamisesta ja työilmapiiristä. Nämä opit Teperi kehitti alun perin lennonjohtoon, mutta ne on otettu käyttöön monella kriittisellä alalla.

– Merenkulussa, ilmailussa, raideliikenteessä ja ydinvoimassa tiedetään, että inhimilliset tekijät ovat keskeinen osa turvallisuutta. Kemianteollisuudessa tämä ei ole vielä niin tuttua.

Selvityksen tuloksena saadaan lueteltua toimia, joiden avulla riskejä pystytään ehkäisemään. Nämä havainnot tehoavat parhaiten, kun ne otetaan osaksi yrityksen johtamista, niin kuin Kratonilla. Hankkeen materiaali tulee keväällä ladattavaksi TTL:n sivuille.

Kraton Chemicalin tehtaalla on huoltoseisokki.Kraton Chemicalin tehtaalla on huoltoseisokki.