tutkittua • numeroina

Opiskelijoilla ja vastavalmistuneilla hyvä vuosi

Kuluva vuosi oli suotuisa insinööri- opiskelijoille ja vastavalmistuneille insinööreille. Insinööriliiton opiskelija-tutkimuksen ja vastavalmistuneiden sijoittumistutkimuksen mukaan tilanne parani monin tavoin viime vuoteen verrattuna.

Opiskelijoista suurin osa oli viime kesänä kesätöissä, ja kesätyön saaminen oli monien mielestä selvästi viimevuotista helpompaa. Myös palkkataso kehittyi suotuisaan suuntaan.

Samoin viime vuonna valmistuneilla insinööreillä on ollut hyvä tilanne työmarkkinoilla. Yli kolme neljäsosaa oli vakituisissa töissä tänä keväänä; myös heillä työnsaanti helpottui ja palkkataso nousi.

Kesätöissä käyneiden insinööriopiskelijoiden määrä 1988­—2022

LÄHDE: Opiskelijatutkimus 2022

Valmistuneiden tilanne valmistumisvuotta seuraavana keväänä, vuosina 2010—2021 valmistuneet

LÄHDE: Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2022

Hyödynnä Insinööriliiton palkkasuositukset omassa työnhaussasi. Suositukset vastavalmistuneille insinööreille ja opiskelijoille kesätöihin sekä työharjoitteluun julkaistaan vuosittain. Ne ovat oiva apu omaan palkkaneuvotteluun työuran alkuvaiheilla. Vuoden 2023 palkkasuositukset julkaistaan joulukuussa osoitteessa ilry.fi/palkkasuositukset.

Tutkimuksen taustaa

• Insinööriliiton opiskelijatutkimus toteutettiin yhteistyössä Tuudon kanssa kuluneena syksynä. Kyselyyn vastasi 3 210 opiskelijaa 19 korkeakoulusta.

• Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus tehtiin viime keväänä, ja siihen vastasi 616 vuonna 2021 valmistunutta insinööriä.

83 %

Insinööriopiskelijoista 83 prosenttia oli töissä viime kesänä. Yhdeksän prosenttia ei saanut työpaikkaa, viisi prosenttia ei halunnut töihin kesäksi ja kolme prosenttia opiskeli kesällä. Vuotta aiemmin kesätöissä oli 76 prosenttia insinööriopiskelijoista.

2 300

Insinööriopiskelijoiden mediaanipalkka kesätöissä oli 2 300 euroa kuukaudessa. Palkkatasoon vaikutti muun muassa tehtävien sisältö ja työpaikan sijainti. Korkein mediaanipalkka, 2 500 euroa kuussa, oli työnjohtotehtävissä.

Opiskelijakyselyn vastaajista 55 prosenttia opiskelee täysipäiväisesti. Joka neljäs tekee oman alan töitä opintojen ohessa ja joka viides opintoihin liittymättömiä töitä opintojen ohessa. Työskentely on sitä yleisempää, mitä pidemmällä opinnot ovat.

Yleisin ensimmäisen vuoden opiskelijoiden syy valita insinööriopinnot oli halu päästä insinöörikoulutuksen mahdollistamaan työtehtävään. Näin vastasi joka kolmas opiskelija. Toiseksi yleisintä oli halu valmistua nimenomaan insinööriksi.

Lähes kaikki opiskelija- kyselyn vastaajat pitivät insinööriksi valmistumistaan todennäköisenä. Suurin osa arveli myös valmistuvansa noin neljän vuoden tavoiteajassa.

77 %

Vuonna 2021 valmistuneista insinööreistä 78 prosenttia oli vakituisessa työssä valmistumisvuotta seuraavana keväänä. Jo valmistuessa määräaikainen tai vakituinen työpaikka oli 77 prosentilla tuoreista insinööreistä.

3 150

Vuonna 2021 valmistuneiden mediaanipalkka oli 3 150 euroa kuukaudessa valmistumista seuraavana keväänä. Tämä on 150 euroa kuussa enemmän kuin vuotta aiemmin. Pääkaupunkiseudulla palkkataso on noin 200 euroa korkeampi kuin muualla Suomessa.

Valmistuneista insinööreistä 55 prosenttia piti oman alan työpaikan saamista erittäin helppona tai melko helppona.

Valmistuneista 82 prosenttia oli tyytyväisiä insinöörikoulutukseen. Kolme neljäsosaa kertoi, että valmistumisen jälkeinen työpaikka vastasi koulutusta erittäin hyvin.

Valmistuneet insinöörit työllistyivät useimmin teknologiateollisuuden pariin ja suunnittelu­toimistoihin. Yleisimpiä työtehtäviä olivat suunnittelutehtävät, työnjohto, käyttö- ja ylläpitotehtävät ja ohjelmointi. Asiantuntija­tehtävissä työskenteli 77 prosenttia; johto- tai esihenkilötehtävissä työskenteli 12 prosenttia.