PÄÄKIRJOITUS

Kauas hinnat karkaavat

Ukrainan sodasta alkanut energian ja muutamien muiden tuotantopanosten hinnan nousu on nostanut euroalueen inflaation poikkeuksellisen korkealle tasolle. Kun vuonna 2021 inflaatio pysytteli noin kahdessa prosentissa, Euroopan keskuspankin ja tutkimuslaitosten asiantuntija-arvioissa kuluvan vuoden inflaatiovauhdin arvioidaan asettuvan kahdeksan prosentin tuntumaan. Vaikka hintojen nousuvauhdin ennustetaan hidastuvan ensi vuonna, poikkeuksellisen nopea inflaatio tuo epävarmuustekijöitä talouteen.

Euroopan keskuspankki on asettanut euroalueen keskipitkän aikavälin inflaatiotavoitteeksi kaksi prosenttia. Kun raja on paukkunut ja komeasti, EKP:llä ei ole ollut muuta mahdollisuutta kuin lähteä taltuttamaan inflaatiota ohjauskorkojen nostolla. EKP laskee rahapolitiikan olevan edelleen sen verran elvyttävää, ettei korkojen nostaminen hyydytä taloutta.

Etenkin energian hinnan nopea ja raju nousu näkyy jo nyt monien perheiden taloudessa. Kun sähkölasku, asuminen ja liikkuminen kallistuvat, muusta kulutuksesta on pakko tinkiä. Ukrainan sota on vaikuttanut myös elintarvikkeiden hintoihin. Energian ja lannoitteiden hintojen nousu näkyy suomalaiskauppojen hyllyillä ruuan kohonneina hintoina, mikä sekin on muusta kulutuksesta pois. Todennäköistä on, että korkeammat energian hinnat siirtyvät asteittain kaikkiin tuotteisiin, myös palvelualoille

Kova inflaatio ja korkojen nousu ovat alkaneet näkyä kuluttajien luottamuksessa talouteensa. Kuluva vuosi on tehnyt niin ison loven kotitalouksien ostovoimaan, että se alkaa väkisin näkyä kysynnän heikkenemisenä. Kun ruoka on ostettava, sähkölasku maksettava ja lainan korot sekä lyhennykset hoidettava, kulutusta vähennetään sieltä, missä se on mahdollista. Ostovoiman heikkeneminen on pitkittyessään huono uutinen etenkin kulutustavaroiden kaupalle ja palvelusektorille.

Talouden toimijoilla on tarkan pelin paikka. Euroalueen kova inflaatio on haaste taloudelle, mutta väärin toimien sen haitat kertaantuvat ja talouden vahvistuminen hidastuu. Vanhoja, aiemmin tehtyjä virheitä ei pidä toistaa. Talouden pyörät on pidettävä pyörimässä, ihmisillä on oltava työtä ja toimeentuloa. Palkansaajien ostovoimasta huolehtiminen on yksi, tärkeä osa yhtälöä.

Insinöörien, insinööriopiskelijoiden ja muiden

tekniikan ammattilaisten jäsenlehti.

Aikakausmedia ry:n jäsen

Julkaisija

Insinööriliitto IL ry

Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki

Puhelinvaihde

0201 801 801

Päätoimittaja

Jari Rauhamäki

0201 801 847

ToimitusSihteeri

Kirsi Tamminen

0201 801 819

Toimittaja

Janne Luotola

0201 801 822

Taitto ja sivunvalmistus

Lea Hult, Aste Helsinki Oy

Ilmestymispäivät 2023

10.2., 14.4., 16.6., 25.8., 27.10., 15.12.

painos

71 000 kpl

Osoitteenmuutokset

puh. 0201 801 801

(8,4 snt/min)

Painopaikka

UPC Print

Ilmoitushinnat

Sivu 3 700 €

1/2 sivu 2 600 € 1/4 sivu 1 950 €

Ilmoitukset

Santeri Selin 044 238 0511

santeri.selin@saarsalo.fi

ISSN 2342-270X (painettu)

ISSN 2342-2718 (verkkojulkaisu)

Verkkolehti ja

näköislehtiarkisto

www.insinoori-lehti.fi