oikeutta

Kilpailukielto

oikeuttaa korvaukseen

Kilpailukieltoja sääntelevä laki muuttui kuluvan vuoden alusta. Lakimuutoksen siirtymäaika loppuu 1. tammikuuta.

Kaikille työntekijöille, joilla on kilpailukielto voimassa työsuhteen päätyttyä ja joiden työsuhde päättyy 1.1.2023 jälkeen, on maksettava korvaus. Korvauksen määrä on vähintään 40 prosenttia normaalista kuukausipalkasta, jos kilpailukielto on alle kuusi kuukautta ja vähintään 60 prosenttia palkasta, jos yli kuusi kuukautta.

Työnantajilla on aikaa tämän vuoden loppuun asti irtisanoa kilpailukieltosopimukset ilman irtisanomisaikaa. Todennäköisesti monet työnantajat irtisanovat joulukuussa suurimman osan kilpailukielloista.

Lakimuutoksen tarkoitus on karsia turhia kilpailukieltoja, jotka ovat olleet isoja ongelmia erityisesti korkeakoulutetuille asiantuntijoille jo monta vuotta. Viime vuosina useimpiin solmittuihin työsopimuksiin harjoittelijasta johtajaan on sisällytetty kuuden kuukauden kilpailukielto ilman korvausta.

Tämä ei ollut kilpailukieltojen tarkoitus, koska sääntelyn tarkoitus on suojata työnantajaa avaintyöntekijöiden siirtymiseltä kilpailijalle ja kilpailukiellolle on oltava painavat perusteet.

Irtisanomisaika pitenee

Ensi vuoden alusta alkaen työnantajan irtisanomis- aika kilpailukieltosopimukselle on vähintään kaksi kuukautta tai 1/3 kilpailukiellon kestosta, kumpi on pidempi. Kilpailukieltoa ei voi irtisanoa sen jälkeen, kun työntekijä ilmoittanut työsuhteen päättämisestä.

Kilpailukiellosta voidaan kuitenkin osapuolten välillä sopia toisin työsuhteen irtisanomisajalla. Tämä parantaa työntekijän neuvotteluasemaa irtisanomistilanteissa, varsinkin jos työntekijä ei ole siirtymässä suoralle kilpailijalle.

Korvauksen saaminen ei ole kiinni siitä, siirtyykö töihin kilpailijalle tai työllistyykö ollenkaan rajoitusaikana.

Rekrytointi- ja houkuttelukiellot tilalle

Monet työnantajat ovat edellyttäneet, että työntekijät sitoutuvat laajaan houkuttelu- ja rekrytointikieltoon kilpailukiellon sijasta. Mikäli houkuttelukiellossa mainitaan nykyisten tai potentiaalisten asiakkaiden houkuttelu, sopimus kannattaa ehdottomasti tarkastuttaa liiton työsuhdeneuvonnassa.

Oikeuskäytännön mukaan houkuttelukielto voi todellisuudessa olla kilpailukielto, kun houkuttelukielto rajoittaa työntekijän mahdollisuutta harjoittaa ammattiaan tai toimia samalla alalla.

Korkein oikeus on katsonut, että kiinteistövälitys- alalla asiakkaiden houkuttelukielto on rinnastettu kilpailukieltoon.

Asian selvittäminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa, koska oikeuskäytännössä on toisissa tapauksissa katsottu, että houkuttelukielto ei rajoita ammattia tai alalla toimimista erityisen paljoa, jolloin kyse on houkuttelukiellosta, ei kilpailukiellosta.

Oikeuskäytäntö on kuitenkin vielä vakiintumaton sen suhteen, missä raja sallitun houkuttelukiellon ja korvaukseen oikeuttavan kilpailukiellon välillä sijaitsee eri aloilla ja eri tilanteissa. Insinööriliitto seuraa tilanteen kehittymistä ja on valmis riitauttamaan kilpailukieltoa muistuttavat houkuttelukiellot, jos työnantaja vaatii jäseneltämme korvauksia tai sopimussakkoa, liiton oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaisesti.

Tarkistuta uusi sopimus

Kun olet vaihtamassa työpaikkaa tai päivittämässä työsopimusta, uusi työsopimus kannattaa aina tarkastuttaa Insinööriliiton työsuhdeneuvonnassa. Liiton asiantuntijat tarkastavat, että sopimus on lainmukainen ja nostavat esiin mahdollisia ongelmakohtia.

He tarjoavat ratkaisuehdotuksia, joiden pohjalta voi jatkaa neuvotteluja työnantajan kanssa. Liiton asiantuntijoiden kokemusten mukaan tietoisuus työsopimuksen yllättävistäkin vaikutuksista estää ongelmia myöhemmin.

Ota yhteyttä asiantuntijoihin Insinööriliiton asiakaspalvelun kautta.

Petra työskentelee suunnittelu- ja konsulttialalla isossa insinööritoimistossa. Hänellä on kuuden kuukauden kilpailukielto, joka solmittu vuonna 2010, kun Petra aloitti työt.

Petra irtisanoutuu 1.2.2023 töistä ja vaihtaa alaa rakennusalle. Petralla on oikeus saada korvaus kilpailukiellosta, vaikka aloittaakin työt uudella alalla heti irtisanomisajan jälkeen.

Petran kuukausipalkka on 4 500 euroa kuukaudessa, joten hänen korvauksensa määrä on 1 800 euroa kuukaudessa ja kokonaisuudessaan 10 800 euroa.

Timo on töissä IT-alalla asiakasprojektien myyntijohtajana. Hän aloitti työt 2.3.2022 ja hänen työsopimuksessaan on sovittu kahdeksan kuukauden mittainen kilpailukielto.

Timon palkka on 5 500 euroa kuukaudessa. Timo haluaa vaihtaa suoralle kilpailijalle, koska he tarjoavat merkittävästi parempaa provisiojärjestelmää myyntien osalta. Työnantajan on varauduttava maksamaan Timolle 3 300 euroa kuukaudessa eli yhteensä 26 400 euroa.

Timo irtisanoutuu työstään. Irtisanomisajalla Timo ja työnantaja pääsevät sopuun siitä, että hänen kilpailukieltonsa mitätöidään, jolloin hän voi työllistyä heti irtisanomisajan jälkeen.